Ut på veien: Likepersonsarbeid for transplanterte i koronatider

Søknadssammendrag

Hjerte- og lungetransplanterte har økt risiko for alvorlig forløp ved alle infeksjonssykdommer, ikke bare Covid-19. Koronapandemien og nedstengingen av Norge har derfor gjort hverdagen ekstra krevende for denne gruppen, og over hele landet sitter det nå rundt 850 personer som har fått et nytt liv – en unik gave, og som nå må leve isolert og klare seg selv. Å leve med et nytt organ er unikt. Alt i livet endrer seg. Ny behandling, nye rutiner, helt andre muligheter og begrensninger. Trening, fysioterapi, medikamenter og oppfølging i primær- og spesialisthelsetjenesten. Nødvendige tiltak for å ta vare på det vi har fått. Nå er det meste på pause.

Etter å ha snakket med svært mange hjerte- og lungetransplanterte som har et sterkt savn etter å treffe likesinnede, bestemte LHL Transplantert seg for å gjennomføre et oppsøkende samtaletilbud der en liten gruppe likepersoner kjører rundt i Norge i august-september 2021 og arrangerer mindre lokale treff på utvalgte steder.

Fra april/mai vil vi informere om samtaletilbudet og reiserute i egne kanaler samt at vi vil be transplantasjonsenhetene ved Rikshospitalet videreformidle informasjonen. Det er helt avgjørende at treffene er trygge. Tilbudet vil derfor ha påmelding og treffene vil i hovedsak foregå utendørs. Deltakerantallet vil avhenge av sted og smittesituasjon.

Målet med tilbudet er at transplanterte skal få etablere kontakt med og få mulighet til få dele erfaringer med andre i samme situasjon, samtale om temaer de er opptatt av og oppleve gjenkjennelse.

Tiltaket vil kunne bidra til å etablere varige lokale møteplasser hvor deltakerne kan fortsette å treffe hverandre. Vi tror dette vil kunne lette på byrdene i denne ekstreme isolasjonen og bidra til bedre livskvalitet for denne gruppen – også lenge etter pandemien. I tillegg forventer vi økt kjennskap til, og deltakelse på eksisterende digitale møteplasser hvor transplanterte fra hele landet treffes.

Prosjektleder/forsker

Ellisiv Stifoss-Hanssen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Ut på veien: Likepersonsarbeid for transplanterte i koronatider
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
06.04.2021