Utsending av ammehjelpsfoldere

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ammehjelpen har gjennom tildeling av Extra-midler endelig kunnet sende ut vår informasjonsfolder til alle nybakte foreldre på

Ammehjelpen har gjennom tildeling av Extra-midler endelig kunnet sende ut vår informasjonsfolder til alle nybakte foreldre på barsel. Ammehjelpen er en landsdekkende frivillig, organisasjon, bestående av omkring 200 rådgivere som kalles Ammehjelpere. Vi gir råd og veiledning over telefon til ammende mødre over hele landet og organisasjonen har lagt ned en betydelig frivillig innsats helt siden 1968. Ammehjelpens rådgivere har årlig mer enn 8000 henvendelser fra kvinner som ønsker råd og veiledning til ammingen. Tilbakemeldinger fra de rådsøkende viser at veiledningen fra Ammehjelpen er et vesentlig bidrag til å fortsette ammingen.

 

Vi ville sende ut ca 60.000 foldere til 68 sykehus med fødestuer. Vår målsetning var å imøtese behovet for informasjon hos nybakte mødre ved hjemreise fra fødestue/sykehus. Ved at mødrene allerede når de kommer hjem er informert om at Ammehjelpen er et sted å henvende seg ved behov for hjelp og veiledning, vil deres sjanser for å lykkes med ammingen være vesentlig bedre. Vi ønsker å bidra til at alle som ønsker å amme sitt barn skal få muligheten til dette ved at hjelp og veiledning blir gitt der det er behov.

 

Informasjonsfolderen ble sendt direkte ut til samtlige sykehus med fødestuer uten kostnader for disse. Ammehjelpen påtok seg alt ansvar for trykking og distribusjon ut til sykehusene. Organisasjonen ble innvilget midler til et ettårig prøveprosjekt gjennom Helse og Rehabilitering. Dersom vår målsetning blir nådd vil det være naturlig å tenke seg en fortsettelse med årlige utsendelser, hvor Ammehjelpen som organisasjon vil stå for kostnadene.

 

Det ble trykket opp og sendt ut totalt 60.000 informasjonsfoldere til samtlige fødesteder i Norge. I forkant av dette var det sendt ut brev med informasjon om prosjektet til helseregionene og til de enkelte fødesteder. Resultatet ble i tråd med våre målsetninger en lett gjenkjennelig brosjyre med god informasjon vektlagt hvordan den enkelte mor selv kan komme i kontakt med Ammehjelpen. Resultatet ble distribuert til alle fødesteder for utdeling til samtlige fødende før hjemreise. Resultatet finnes også tilgjengelig ved Ammehjelpens sekretariat.

 

Tilbakemeldingene fra de ulike fødestedene har vært utelukkende positive. For å kunne måle effekten av brosjyrene må vi sammenligne innsendte registreringsskjema fra prosjektåret og det foregående år. Disse vil ikke foreligge før våren 2003 men vi forventer å se en økning i antallet henvendelser basert på at vår tilgjengelighet nå var større for den enkelte mor. Det avgjørende for om mor kontakter oss er som regel tilgjengelighet – har hun et telefonnummer i nærheten hvor hun vet hun kan få hjelp er det selvfølgelig lettere å ringe.

 

Vi er svært fornøyd med gjennomføring og resultat av prosjektet og takker Helse og Rehabilitering for støtten.

 

Ammehjelpen ønsker å videreføre utsending av informasjonsfoldere også for kommende år og har det nå som egen post i budsjettet for 2003.

Prosjektleder/forsker

Anne Sigstad

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Utsending av ammehjelpsfoldere
Organisasjon
Ammehjelpen
Beløp Bevilget
2002: kr 60 000
Startdato
02.01.2002
Sluttdato
30.01.2002
Status
Avsluttet