Vannsport på Kirkevik

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektet er et ungdomsinitiativ fra Oslo Juvente, som ønsket å bruke Kirkevik til å tilby mer aktivitet og lek, som utnytter plasseringen med direkte tilgang til sjøen. Samarbeidsstrukturen skal sikre trygg gjennomføring og god implementering. Prosjektet skal sikre at Kirkevik kan tilby økt aktivitet for barn og unge, bidra til trygghet i vann, og gi opplevelser og mestring. Tilbudet støtter oppunder «Alle med» (Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ) og Fritidserklæringen som blant annet handler om å bekjempe fattigdom og utenforskap blant barn og unge.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å sikre utstyr og kompetanse for at barn og ungdom som besøker Kirkevik skal oppleve aktivitet, læring og mestring i trygge rammer. Prosjektet skal redusere utenforskap blant barn og ungdom som risikerer å falle utenfor organiserte aktiviteter i sommerhalvåret.

Målgruppe

Primærmålgruppen er barn og unge fra 8 til 26 år, med hovedvekt på aldersspennet 12-18. Måltallet er beregnet ut fra forventet driftstid på 10 år.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Utstyret kjøpes i all hovedsak inn fra Kajakk og Fritid AS, som er et spesialfirma for vannsportutstyr. Vi har fått svært godt tilbud på kajakker, padleårer og flytevester som gir mulighet for at en skoleklasse kan drive med parallell aktivitet i vannet under trygge forhold. SUP-brett kjøpes fra Kite Norge. Oslo Kayak Tours vil gjennomføre opplæring av aktivitetsledere i Juvente, Juba, UMN og eventuelle andre interesserte blant leietakere av Kirkevik og i lokalmiljøet på Nesodden. Junior- og barneorganisasjonen Juba har mange utdannede livreddere og utarbeidede bade- /vannlek-rutiner som vil sikre trygg aktivitet, også for de minste, som besøker Kirkevik. Juba vil også tilby livredningskurs i vann og har ferdige HMS-rutiner rundt dette som kan tilbys alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Det er en rekke forespørsler om eiendommen fra ulike instanser, inkludert barnevernstiltak, konfirmantgrupper, barn av rusmisbrukere og andre som ønsker en lavterskel arena for aktivitet. Den frivillige driften sikrer meget lavt kostnadsnivå. Prosjektet gjennomføres sesongen 2018 (juli-september).

Fremdriftsplan

Juli: – Innkjøp av utstyr i henhold til anbud. – Innvielse av utstyr Juli-august: – Opplæring av ledere hos partnerorganisasjoner om bruk av utstyret og HMS. – Livredningskurs – Padlekurs for aktivitetsledere i partnerorganisasjoner – Kurs om trygghet og trivsel i vann – Kursgjennomføring i padling, Oslo Kayak Tours. – Tilbudet i drift, medlemmer og partnere August-september: – aktivitets- og kurstilbud til eksterne og interne leietakere.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering Vannsport på Kirkevik.pdf

Prosjektleder/forsker

Ida Braaten

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Vannsport på Kirkevik
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2018: kr 85 107
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
03.10.2019
Status
Under gjennomføring