Vårres Studio: Fra kjeller til festival

Søknadssammendrag

BAKGRUNN
En lokal solskinnshistorie

I 2003 fikk LPP Nesna (2003/3/0299)

kr. 500 000,- fra det som den gang het Helse- og rehabilitering, nå Extrastiftelsen. For disse midlene kjøpte vi musikkutstyr, som den dag fremdeles er i fullt bruk. Bakgrunnen for vår søknad var at vi hadde et lokalmiljø med stor musikkinteresse, og ikke minst med en kompetanse som ventet på å bli forløst.

Senere fikk vi støtte fra TV-asksjonen Hjerterom med kr 460 000.- for å kjøpe Vårres Plasshus. I kjelleren på dette huset ble vårt musikkstudio installert. En kort presentasjon av oss ligger på hjemmesiden vår i LPP http://www.lpp.no/lokal-fylkeslag.asp?meny=51

Som et resultat av satsningen tok Skog Band form.

FORMÅL
Skog Band er klare for innspilling

Gjennom mange kalde vinterkvelder har kreativitet og øving ført frem til 15 låter som nå er klare for innspilling. Saken er at Skog Band får mer og mer oppmerksomhet lokalt, og vi hører de stadig vekk på lokalradioen. Sommeren 2011 er de også booket for flere engasjement i festivalsammenheng. Vi er ikke så rent lite stolte av bandet!

Utgivelse av egen CD ville vært kronen på verket.
Studio har vi jo, men vi trenger hjelp til profesjonell produksjon.


MÅLGRUPPE
Lokal interesse. Konserter. En drøm om noe større.

Drømmen for de mange brukerne av Vårres studio er en gang å kunne gjøre noe profesjonelt innen musikk. Skog Band er klare for å forlate kjelleren til fordel for et større publikum. Dels hadde det vært fint å kunne selge CD´er i forbindelse med opptredener. Ikke minst vil lokal media være med på å gjøre nyheten om at vi nå har en CD å by på kjent.


FORVENTNINGER OG RESULTATER

Skog Band holder et høyt nivå, noe etterspørselen i forhold til konsertoppdrag bekrefter. Denne aktiviteten med band har hatt en høy faktor av rehabilitering for medlemmene, og øvrige deltagere i Vårres, og fungerer som en plattform for sosialisering og nettverksbygging.

Å få utgitt egen musikk vil styrke selvbildet ytterligere.

INNTEKTER AV CD-SALG
Studio trenger nå oppgradering. Det er behov for innkjøp av nye instrumenter og oppgradering av eksisterende utstyr. I noen sammenhenger vil det være aktuelt å leie inn profesjonell hjelp i forbindelse med produksjon og annen aktivitet i studio. Noe av inntektene kan brukes til dette. I tillegg kan det være aktuelt å gi noe støtte til bandet i forbindelse med konsertoppdrag og lignende


GJENNOMFØRING/ TIDSPLAN

Januar 2012
Ved tildeling av prosjektmidler vil LPP Nesna umiddelbart gå i gang med å booke studioteknikker. Forberedelser og gjennomføring av selve innspillingen vil være i gang, og forventes avsluttet innen april 2012.

April 2012
Produksjon av CD´er. Trykking av plakater og reklamemateriell.

Juli 2012 – desember 2012
Promotering av CD´en i lokale medier og ved booking av flere spilleoppdrag.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0281.pdf

Sluttrapportsammendrag

Gjennomføringa av prosjektet har til nå vært gjort i eget studio. Miksing av innspilt materiale blir foretatt eksternt. Bandet har hatt jevnlige øvinger med opptak av nye låter og opptak av interessant materiale som kunne utvikles videre. Enkelte samlinger har hatt hovedfokus på opptak. Da har deltakerne møtt opp enkeltvis for opptak av sitt instrument eller vokal. Vi har stort sett basert alt musikalsk på bandmedlemmene men har leid inn en person på trommer
Vi har leid inn produsent. Vi har forsøkt å holde oss til opprinnelig prosjektplan hva angår lengde på prosjektet men måtte se oss nødt til å be om forlengelse. Låtene er så å si ferdig innspilt i studio. Èn låt sendes nå til miksing og vil bli sluppet på releasekonsert i februar og distribuert som singel. Miksing av de resterende låtene må vi ta etter hvert hvis vi får inn flere midler.
Resultatet så langt er etter vår mening godt:
a) Arbeidet har hatt og har en rehabiliterende effekt
b) Vi har også sett en sosialiserende effekt
c) Perioden har fungert som en nettverksbygger
d) Medlemmene i gruppa har hatt ei faglig utvikling
Punktene a-d tror vi kan ha en god forebyggende virkning

Vi vil prøve å gi nye utfordringer til husbandet vårt slik at de positive virkningene og erfaringene bandet har hatt kan omsettes i videre arbeid med musikk.
Vi ser for oss konserter, øvinger og selvfølgelig ferdigstillelse av innspillinga
Vi er mange erfaringer rikere. Vi tenker tilbake på utgangspunktet og de diskusjonene vi hadde om realiteten i et slikt prosjekt. Ville bandet kunne stå i utfordringa, ville stabiliteten i gruppa være god nok for et slikt prosjekt. Dette ble aktuelle problemstillinger underveis. Når vi nå står i andre enden av prosjektet ser vi at selv om vi har brukt lengre tid enn antatt og ikke kom helt i mål med hele cd-en så har prosessene gitt bandet mange gevinster som beskrevet.
Prosjektet har til sist blitt en suksess.

Prosjektleder/forsker

Eyvind Jentoft

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Vårres Studio: Fra kjeller til festival
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2012: kr 55 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet