#ventlitt – mobil ruskompetanse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

#ventlitt – mobil ruskompetanse er et prosjekt for å utvikle en Facebook/ Messenger-bot for å formidle kunnskap om rusmidler, besvare spørsmål om rusmidler og tilby støtte for å la være å drikke, eller å drikke mindre. Målgruppen er ungdom i alderen 13-20 år. Juvente ønsker i samarbeid med UMN å utvikle og prøve ut en slik bot som formidlingskanal i vårt forebyggende arbeid, fordi vi ser at det mangler en lavterskel formidlingsform for fakta og argumentasjon som lar seg bruke i sosiale sammenhenger. Raske svar med automatisert respons og mer grundige artikler vil gi god læringseffekt.

Målsetting

Målet med prosjektet er å gi: – en landingsnettside for prosjektet – en ferdig utviklet Messenger-bot – en kommunikasjonsstrategi for plattformen – viderføring av plattformen i ordinær drift – 1000 unike brukere etter endt utviklingsperiode

Målgruppe

Ungdom 13-20 år.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

En bot vil gi mulighet for interaktiv formidling på en allerede etablert plattform, og er en tilnærming som allerede er brukt for en rekke ulike behov (alt fra politisk nyhetsformidling via helseinformasjon til blomsterbestilling). Plattformen kan kombinere automatisert respons med utsending av redaksjonelt innhold, f.eks. artikler. I tillegg til boten skal det utvikles en kampanjeside som fungerer som en presentasjon av tiltaket (fordi det er vanskelig å linke til en bot direkte), og til sammen vil dette gi både et enkelt verktøy og god profilering. En bot er fleksibel, og vil kunne utvikles fortløpende. I tillegg vil kombinasjonen av automatisert respons med rask tilbakemelding med grundigere artikler (og muligheter for visuelle illustrasjoner, korte videoer osv.), sikre god læringseffekt gjennom høy eksponering, god retensjon (grunnet ulike formidlingsstrategier) og tilpasning til den enkeltes læringsforutsetninger. Boten og nettsiden vil utvikles i samarbeid med Brainify, innholdet vil utvikles av Juvente og UMN i samarbeid med andre aktører på fagfeltet.

Fremdriftsplan

Juli, august 2017: Utvikling av konsept og manus September, oktober 2017: ferdigstillelse av bot og landingsside November, desember 2017: lansering av bot og landingsside på skoleringer i Juventes prosjekter og på sosiale medier November: spredning av bot-landingssiden i sosiale medier, integrering i prosjektene Desember: evaluering av botlansering og bruk, revidering Januar 2018: Evaluering, rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

ventlitt rapportering.pdf

Prosjektleder/forsker

Beate Torkildsbyen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
#ventlitt – mobil ruskompetanse
Organisasjon
Juvente
Beløp Bevilget
2017: kr 160 250
Startdato
16.08.2017
Sluttdato
01.07.2018
Status
Avsluttet