Verkstedproduksjon i koronatid

Søknadssammendrag

Arbeidstiltaket I jobb, verksted er et resultat av TV-aksjonen 2018 og er tilrettelagt for mennesker som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet. Ulike former for lavterskel arbeidstilbud tilbyr arbeid til mennesker med store livsutfordringer. Erfaringene våre viser at de som deltar i lavterskeltilbudene får økt selvfølelse, redusert rusinntak, bedre helse og økt livskvalitet. Det å bidra i arbeidslivet for denne målgruppen har stor verdi. Målet er at den enkelte arbeider skal føle seg sett, respektert og inkludert. I løpet av Covid-19 pandemien har behovet for tilrettelagt arbeid blitt forsterket, samtidig har vårt arbeidstiltak møtt på utfordringer grunnet restriksjoner knyttet til pandemien og smitteverntiltak. Dette er utfordringer som gjelder deltakelse, produksjon og salg. Målsettingen med prosjektet er å kunne tilby deltakerne mest mulig arbeid med nødvendige tilrettelegginger. Tilby lønn som for normal drift, øke produksjonen og fortsatt kunne ha et godt fellesskap i en forutsigbar hverdag. Dette får vi til ved bruk av større lokaliteter for å kunne følge smittevern, vi må ha åpent flere dager for å kunne tilby alle deltakere arbeid og vi må ha økt renhold, dele ut smittevernutstyr som antibac og munnbind for å sikre oss at deltakerne kommer seg trygt på jobb. Vi ønsker å opprettholde utbetalingen av motivasjonspenger som normalt. Dette gjør at deltakerne ikke mister sitt økonomiske livsgrunnlag under pandemien. Vi vil også tilby deltakerne lunch hver arbeidsdag, dette vil bidra til å styrke fellesskapet og den sosiale kontakten mellom deltakerne og ansatte. For å kunne opprettholde salg av produkter må verkstedene være mer synlig og aktiv i de ulike salgskanalene. I prosjektperioden vil vi spesielt være aktive ut mot næringslivet og lokale markeder. vi forventer at prosjektmidlene vil bidra til å nå våre målsettinger om økt deltakelse, produksjon, salg og et godt fellesskap. Prosjektet starter i juni 2021 og avsluttes 31.12.2021.

Prosjektleder

Eva Hanse Brobak

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Verkstedproduksjon i koronatid
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 400.000
Startdato
26.05.2021