Videoveiledning til fosterfamilier

Søknadssammendrag

Prosjektet er et samarbeid mellom Steg Norge og Norsk Fosterhjemsforening som til sammen har bred og unik erfaring med spørsmål knyttet til fosterhjemsomsorgen.

Forut for Covid-19 pandemien har det ikke vært praksis for å gjennomføre videoveiledning innen fosterhjemsomsorgen. Nylig innførte smitteverntiltak har likevel aktualisert veiledning via digitale verktøy som et alternativ for å ivareta barn og fosterforeldre når fysisk oppmøte i fosterhjemmet ikke er hensiktsmessig. På oppdrag fra Bufdir foretok Norsk Fosterhjemsforening en spørreundersøkelser blant sine medlemmer hvor blant annet hvordan veiledning av fosterhjemmene har blitt fulgt opp etter 12. mars var et tema. Tilbakemeldingene fra denne undersøkelsen tydeliggjorde at fosterhjemmene etterspør innovative metoder, inkludert digitale verktøy, for å kunne opprettholde veiledning av fosterhjem når barnevernets kapasitet og handlingsrom blir innskrenket.

Målet med prosjektet er å prøve ut, og utvikle en modell for videoveiledning med fosterfamilier innen barnevernet.

Veiledning er avansert kommunikasjon som er avhengig av dialog og samspill mellom veileder og fosterfamilie. Sentrale tema å undersøke ved utprøving av videoveiledning vil blant annet være:

• hvor fortrolige er de involverte partene med å bruke videoveiledning?
• i hvor stor grad påvirker videoveiledning kvalitet og utbytte av veiledning?
• hvilke sosiale, digitale og faglige faktorer er det viktig å ta hensyn til for å sikre at deltakerne opplever videoveiledning som virksom og funksjonell?

I løpet av prosjektperioden vil vi bruke våre nettverk til å innhente informasjon og råd fra ressurspersoner, spisskompetansemiljøer og interesseorganisasjoner som kan styrke prosjektets kunnskapsbase. Vi vil også ha særskilt fokus på de etiske sidene ved å bruke videoveiledning sammen med fosterfamilier. Ved prosjektets slutt vil vi ha innhentet, og dokumentert kunnskap og erfaringer slik at disse kan ligge til grunn for å videreutvikle videoveiledning som metode. I tillegg til at videoveiledning nå kommer fosterfamilier til gode har vi stor tro på at våre funn kan overføres til andre veiledningsområder.

Prosjektleder/forsker

Tommy Thompson

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Videoveiledning til fosterfamilier
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020