Videreføring av Delt@

Søknadssammendrag

I 2021 mottok Kirkens Bymisjon midler fra Stiftelsen Dam til å etablere en utendørs møtestedsaktivitet for folk med behov for sosial kontakt og aktivitet – prosjekt Delt@.
Da samfunnet åpnet opp etter pandemien fant vi at den digitale utviklingen hadde skutt fart på måter som opprettholder begrensninger av eldres frihet og mestring i samfunnet.

Videreføring av prosjekt Delt@ har derfor to formål:

Videreutvikle det digitale møtestedstilbudet som vi erfarte at fylte et behov hos seniorer som ikke oppsøker seniorsentertilbudene. I en tid der eldre må klare mer selv trenger vi å bygge opp miljøer og aktiviteter hvor eldre er hverandres støtteapparat.

Styrke digitale ferdigheter og inkludering for eldrebefolkningen. Digitale løsninger har for alvor inntatt samfunnets infrastruktur – i kollektivtrafikk, matbestillinger, bank og sosial kommunikasjon. Vipps, app, tæpp, QRkode har blitt ferdigheter å mestre.
Videreføringen av Delt@ skal ha digital mestring som delmål i aktiviteten. Gjennom å være et møtestedstilbud som foregår ute i samfunnet ligger arenaen perfekt til rette for å øve digitale ferdigheter i trygge og gøyale rammer.

Delt@ inviterer eldre med behov for samvær til aktivitetsbaserte møter. Aktiviteten har kulturell, sosial, trening eller opplevelsesrelatert innhold.

Prosjektet bidrar til å finansiere en medarbeider som planlegger og administrerer aktiviteten. Invitasjon/rekruttering/mobilisering skjer bredt, med utgangspunkt i seniorsentrene i Grünerløkka og St. Hanshaugen bydeler. Koordinering av aktivitet skjer på digital plattform gjennom koordineringsverktøyet i appen Nyby. Dette vil gjøre det enkelt å nå ut til potensielle brukere av tilbudet med relevant informasjon på en rask og enkel måte.

Delt@ videreføres fra 2022, og i løpet av året skal vi ha samlet interessenter til aktiviteter, bidratt til etablering av nye nettverk og gjennomført aktiviteter. Prosjektet evalueres gjennom intervju og kvantitative data i prosjektets sluttfase. Vår ambisjon er at et slikt husuavhengig møtestedsaktivitet kan gi nye kvaliteter og metoder til byens folkehelsefremmende seniortilbud.

Prosjektleder/forsker

Marit Müller-Nilssen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Videreføring av Delt@
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
15.11.2021