Vind i Seila med Anna Rogde

Søknadssammendrag

BAKGRUNN

Harstad LPP har tredoblet medlemstallet sitt i løpet av de siste tre årene. Engasjementet for psykisk helse og aktivt arbeid i lokalmiljøet har vært en viktig faktor i denne tilveksten, med tverrfaglig samarbeid over organisasjonsgrensene.

IDE

LPP Harstad

å ta initiativ til en seiltur som blir noe å planlegge og se frem mot for mennesker som trenger nettopp et lyspunkt. Seilasen vil bli en stimulerende opplevelse, og by på mestring og sosialt nettverk. Vi ønsker å jobbe for at prosjektet skal bli en årlig begivenhet, og stimulere livskvalitet for målgruppen.

FORMÅL

Anna Rogde en skonnert fra 1868, og godt kjent for oss i lokalmiljøet i Harstad.

Nå ønsker vi å åpne opp for at mennesker med funksjonshemninger, psykiske-, somatiske- og kroniske lidelser skal inviteres på noe som vil kunne bli årets begivenhet innenfor nettopp dette miljøet.

Det er ingen tvil om at målgruppen har flere utfordringer i forhold til tilrettelegging og mestring av egen hverdag. Nå skal vi bruke tiden godt i forhold til å planlegge turen, gjøre miljøet delaktige i denne prosessen, og så gjennomføre seilasen med alt hva det innebærer av muligheter for sosialisering og mestring.

Arenaer for å knytte bånd mellom likemenn er få i vårt nærmiljø, og nå får vi ikke bare en fin opplevelse men også en gylden anledning til å fortsette kontakten når vi vel er i land. Når man først har blitt kjent, håper vi mange skal få inspirasjon til å følge hverandre opp i ettertid.

Opplevelsen skal være et skritt videre i hver enkelts individs motivasjon til et bedre liv, for seg selv og sammen med andre.

MÅLGRUPPE

Prosjektets målgruppe er bevegelige funksjonshemmede med psykisk lidelse, rus, somatisk og kronisk sykdom. Samt deres pårørende. Vi henvender oss til aldersgruppen fra 18 år og oppover Båtturen skal gjennomføres i samarbeid med

Anna Rogdes Venner, LPP, FFO og Bikuben. Målgruppen rekrutteres gjennom brukerorganisasjonene, Bikuben og kommunen.


GJENNOMFØRING

Vi skal dra sammen på en seiltur rundt Hinnøya, som er Norges største øy sett fra havet.

Vi skal seile, se naturen, treffe likemenn, fiske, høre på musikk, spise godt og høre lokal historie. Vi skal også ha med underholdning fra lokale musikere. Anna Rogdes venner som står for bevertning og mannskap. Turen er delt i to dager a 3-4 timer pr tur, inkl skyss til og fra kaiområde for deltakerne


PROSJEKTETS BETYDNING

Prosjektet vil bidra til nettverksbygging og gi en ny samarbeidsarena, som gir mulighet til ny giv i nærmiljøet for brukerne og pårørende. Seilasen er utformet med tanke på at målgruppen skal medvirke i alt fra planlegging til kriterier for målet om å få en god opplevelse fylt med mestring og glede.

Det ligger også en mulighet for den som ønsker, å engasjere seg videre i etterkant for bevaringen

av denne vakre skonnerten i nord. Herunder muligheten til å delta som frivillig arbeider om bord, slik at det blir muligheter for flere turer for den enkelte i ettertid.

Anna Rogde seiler i både inn- og utland, slik at dette kan bli en svært gylden mulighet for den som engasjerer seg videre.


TIDSPLAN


Vinter/ Vår 2012
– Nedsette en arbeidsgruppe
– Bestille nødvendig utstyr
– Utforme invitasjoner og koordinere ønsker og behov
– Skape entusiasme og forventninger i hver av organisasjonene

Vår/ Sommer 2012
– Seileturen gjennomføres på en godværsdag i mai-juli-2012

Høst 2012
– Sammenstille erfaringene og jobbe på kommunalt nivå for at dette blir en årlig begivenhet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0484.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet Vind i Seila omhandler en mestring og opplevelsestur med skonnerten Anna Rogde fra 1868.Seilasen gikk omkring øyer rundt Hinnøya.Norges største øy i Sør Troms. LPP Harstad tok initiativ til å invitere med seg brukere og pårørende fra nærområdet til en spennende seilas med Anna Rogde.Prosjektet startet 01.01.12 og ble avsluttet 31.12.13 Målgruppen var mennesker med nedsatt funksjonsevne med psykisk lidelse, rus, somatisk og kronisk sykdom. Samt deres pårørende. Vi henvendte oss til aldersgruppen fra 18 år og oppover. Båtturen skullel gjennomføres i samarbeid med Anna Rogdes Venner, LPP, FFO og Bikuben. Målgruppen ble rekruttert gjennom brukerorganisasjonene, Bikuben og institusjoner.Seilasen skulle gi inspirasjon til ny giv, sosialisering og mestring i hverdagen.Det skulle skapes en arena for å knytte bånd mellom likemenn, og gi motivasjon til et bedre liv for seg selv og andre,Prosjektet hadde forebyggende hensikt, og skulle gi deltakerne mulighet til frivillig innsats for Anna Rogdes Venner gjennom ulike tiltak som feks frivillig mannskap, turguide, serveringshjelp og andre typer sosialiseringstiltak. Det ble gjennomført to turer på høsten med tilsammen 60 deltakere pr tur. Deltakerne fikk servering og deltok selv i underholdning med sang og musikk ombord.Turen var lagt til ettermiddag med 5 timers varighet.Under seilasen ble det lagt vekt på å dele erfaringer og lære om nordnorsk kystkultur i eget nærområde.Prosjektet ble et vellykket arrangement sammen med de ulike samarbeidspartnerne i prosessen. Deltakerne hadde stort utbytte av turen, og det ble et populært tiltak som alle ønsket gjentakelse på. Flere av deltakerne ville også være med på flere turer. Vi vil i videre planer samarbeide med Anna Rogdes Venner, Bikuben og kommunen for ny tur våren 2014 for denne målgruppen. Deltakerne ble også oppfordret til å delta på Anna Rogdes tur under Festspillende i Nord Norge 2013. Vi registrerte at alle var fornøyde med turen og den enkeltes mestring ble til alles suksess. En dag med stor glede og livskvalitet. Turen ble omtalt i lokalavisa og deltakerne var stolt over egen mestring.

Prosjektleder/forsker

Lisbeth Gyltnes

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Vind i Seila med Anna Rogde
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2012: kr 80 000
Startdato
01.03.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet