Vitaminer til barnevernet

Søknadssammendrag

Oppfølging av prosjekt ?Fostervettsregler?, støtte fra HR 2007

Idé
I ?Fostervettsregler? utarbeider fosterforeldre og unge i fosterhjem regler til barnevernstjenesten for hvordan utøve ?sunt fostervett?. De foreslår endringer for at brukerne kan oppleve at hjelpen de får er bedre og mer verdig. Arbeidsprosesser gjennomføres med unge og foreldre, i samarbeid med lokale fosterhjemsforeninger. En redaksjon utarbeider fostervettsreglene. Resultatene samles i et hefte og lanseres for nasjonale myndigheter og media. Men her fins ingen mulighet til å presentere resultatene lokalt.

Som vitamininnsprøyting til å ta i bruk ?Fostervettsreglene?, vil vi derfor gi ?Vitaminer til barnevernet? i 19 byer, en i hvert fylke. Barnevernsansatte med ansvar for fosterhjem, inviteres til en fag-, opplevelse – og refleksjonsdag. I hver av byene tilbyr vi ny innsikt, og å bli berørt og begeistret. Vi vil gi et løft til fagfeltet, til å ta med seg i jobben sin framover. ?Fostervettsreglene? presenteres, profilerte fagpersoner reflekterer rundt dem. Publikum arbeider deltakende og får mene noe om ?Fostervettsreglene?.

Kjente artister med et varmt hjerte og engasjement for verdig menneskebehandling, vil sikre åpne årer og maksimal effekt av vitamininnsprøytingen.

Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for Barnevernsbarn og Forandringsfabrikken gjennomfører arrangementene – og sørger for at de ikke går upåaktet hen i det offentlige rom.

Bakgrunn
Norsk Fosterhjemsforening og Forandringsfabrikken gjennomførte i
05-06, 6 kurs om kommunikasjon for fosterforeldre. Mange uttrykte at de ønsker flere av deres erfaringer og innspill ble inkludert i utvikling av fosterhjemstjenesten. De uttrykte også at fosterbarn erfaringer må høres mer. Representanter fra barnevernstjenesten ba om samlede tilbakemeldinger fra fosterforeldre og fosterbarn – om deres opplevelse av barnevernstjenesten.
Landsforeningen for Barnevernsbarn har de siste årene fått fram betydningen av å ta barn og unges stemme på alvor – og har vært med å sette nasjonal dagsorden. LfB blir en viktig samarbeidsaktør i prosjektet
?Fostervettsreglene? er dyrebare og rett fra virkeligheten. Derfor må resultatene spres i kommunene. Arrangementene vil sikre at relevant og nyttig kunnskap når fram til barnevernstjenestene i hver eneste kommune. Arrangementene, med brukerne i førersete, vil gi barnevernstjenesten ny kunnskap og mest av alt inspirasjon til å motivere og lære opp fosterforeldre ? og å inkludere barn og unges stemmer.

Mål
Barnevernsansatte rundt i landet får vite hvordan fosterbarn og fosterforeldre ønsker barnevernstjenesten blir bedre – gjennom ?glødende? arrangement, med konkret og sterkt innhold ? og med smil om munnen. Barnevernsansatte får tro på at de kan gjøre en enda mer treffsikker og effektiv jobb.

Målgruppe
Barnevernsarbeidere med ansvar for oppfølging av fosterhjem, både fra kommunal og statlig barnevernstjeneste.

Prosjektets betydning
Gi en kraftig vitamininnsprøyting og engasjement til barnevernsansatte.
Bidra med konkrete innspill og ?kjøreregler? til hverdagen i barnevernet
Løfte brukernes stemme ut i offentligheten og la dem bli møtt på alvor
Gi viktige bidrag til økt brukermedvirkning i barnevernstjenesten
Bidra til å oppfylle FNs Barnekonvensjon
Nå ut til barnevernstjenesten i ALLE fylker.
Flere fosterbarn og fosterforeldre blir møtt av ansatte på måter de opplever hjelper

Framdriftsplan 2009
1. HALVÅR
Prosjektgruppe etableres, første møte
Utarbeiding av felles rammeverk for turneen til 19 steder.
Utarbeiding av innholdet i fagdagen
Invitasjon av de lokale fosterhjemsforeningene, fagpersoner, artister
Informasjonsarbeid til fylkene
Mars: fagdag holdes

det første fylket
Evaluering av første fagdag av prosjektgruppe. Justering
April: fagdager to fylker
Mai: fagdager

to fylker
Juni: fagdag to fylker
Prosjektgruppa oppsummerer

2. HALVÅR
Prosjektgruppa møtes august
Evaluering av første halvår, tilbakemeldinger innhentes
Opplegget justeres
Aug: fagdager 2 fylker
Sept: fagdager 3 fylker
Okt: fagdager 3 fylker
Nov: fagdager 3 fylker
Des fagdager 1 fylke
Oppsummering gjøres
Sluttrapport skrives

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0451.pdf

Sluttrapportsammendrag

Ide:
Som en kraftfull vitamininnsprøyting til norsk barnevern, ville Norsk Fosterhjemforening (NFF) og Forandringsfabrikken (FF) i samarbeid gi “Vitaminer til barnevernet” til alle fylker rundt om i landet. Barnevernsansatte med ansvar for opplæring og oppfølging av fosterhjem, ble invitert – til en fag-, opplevelse og refleksjonsdag. Unge som bor i fosterhjem og fosterforeldre skulle være hovedaktørene
Bakgrunn:
“Vitaminer til barnevernet” ble lansert i mars 2009, som resultat at prosjektet Fostervettsregler, som bidrag til en enda bedre fosterhjemsordning i Norge. Resultatene var utarbeidet av unge i fosterhjem og av fosterforeldre. NFF og FF ønsket nå å spre Vitaminene grundig lokalt, i kommunene og hos ansatte i Bufetat i hvert fylke. Arrangementene ville sikre at svært relevant og nyttig kunnskap kunne nå fram til barnevernstjenestene rundt om i landet.
Målsetting: Barnevernsansatte rundt om i landet får innspill til hvordan fosterbarn og fosterforeldre tenker barnevernstjenesten kan bli bedre, gjennom “glødende” og reflekterende arrangement, med konkret innhold og med smil.
Arrangementene gjør at barnevernsansatte med ansvar for oppfølging av fosterhjem rundt om i landet, gjør en enda bedre og mer effektiv jobb.
Gjennomføring: Fagdager (arrangementer) ble gjennomført i 15 fylker. Barnevernsansatte fra alle fylker i Norge ble invitert til arrangementene. 30-120 fagfolk har deltatt i hvert av arrangementene
Oppnådde resultater : Vitaminene ble spredd til fagfolk rundt om i landet. Arrangementene har lykkes i å være nyskapende, reflekterende – og “glødende”. Svært mange fagfolk har vært begeistret over hva de har lært av bidragene fra unge og fosterforeldrene – og ikke minst forstått hva slags bidrag unge i barnevernet selv sitter på.
Videre planer: dypere og lengre opplæring av barnevernsansatte med ansvar for fosterhjem, både i kommunene og statlig er etterspurt. Ungdommene og fosterforeldrenes innsats i arrangementene har og åpnet mulighetene for å gjøre arbeidet med brukermedvirkning i barnevernet, enda mer sentralt i Norge.

Prosjektleder/forsker

Marit Sanner

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Vitaminer til barnevernet
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Org.ledd
Forandringsfabrikken
Beløp Bevilget
2009: kr 380 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.10.2010
Status
Avsluttet