Vivats friskopp-kurs til tillitsmenn

Søknadssammendrag

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fikk i 2007-2008 prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering til å gjennomføre kursing av ca. 80 tillitsmenn i fylkesstyrene. To-dagerskurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» i regi av Vivat fikk en svært god mottakelse i organisasjonen, og LEVE ønsker å følge opp med friskopp-kurset; et tune up-kurs som går over én dag.

Prosjektet har to hovedmål:
1) Opprettholde kompetansen i LEVE og blant allerede Vivat-kursete ressurspersoner
2) Møte selvmordsnære og etterlatte med trygghet og kompetanse og således forebygge selvmord

I tillegg kommer delmål som styrking av LEVEs nettverk, økt kunnskap og bevissthet om aktiv intervensjon ved selvmordsfare, mer forsvarlig behandling i alle ledd i behandlingskjeden, mindre slitasje i LEVE.

LEVE ønsker i samarbeid med Vivat å arrangere fem kurs i året; ett i hver av de fem helseregionene over en periode på to år. Friskopp-kurset har så langt ikke blitt arrangert ofte i Norge, og dette tilbudet vil også være åpent for andre kursdeltakere. Det er estimert med ca. 100 kursdeltakere fra LEVE totalt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0505.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag

Bakgrunn: Prosjektet «Vivat Friskopp-kurs for tillitsmenn», har vært et ett-årig samarbeid mellom Vivat og LEVE. Vivat er et landsdekkende undervisningsprogram opprettet i 2000 som et ledd i Handlingsplanen mot selvmord, og deres mål er å spre kompetanse om førstehjelp ved selvmordsfare. I perioden 2001 – 2009, hadde i underkant av 100 av LEVEs medlemmer gjennomført Vivats kurs «Førstehjelp ved selvmordsfare». En slik kompetanse gir trygghet i LEVEs likemannsarbeid, hvilket var grunnen til at LEVE ønsket å tilby disse oppfølgingskurset Vivats «Friskopp»-kurs.

Målsetting: Prosjektets to hovedmål var (1) Opprettholde kompetansen i organisasjonen LEVE spesielt og blant allerede Vivat-kursete ressurspersoner generelt; (2) Møte selvmordsnære og etterlatte med trygghet og kompetanse og således å forebygge selvmord. Prosjektets målgruppe var LEVEs tillitsmenn og andre etterlatte/likemenn i LEVE.

Gjennomføring: LEVE håndterte utsending av invitasjon til sine medlemmer, påmelding og hotellovernatting, mens Vivat sto for gjennomføring av kurs. Fem «Friskopp»-kurs var planlagt i 2010: Tromsø, Trondheim, Oslo, Lillesand og Bergen. Kurset var åpent både for LEVEs medlemmer, og for deltakere rekruttert gjennom Vivat.

Oppnådde resultater: Påmelding var særdeles lav, kun 14 deltakere totalt fra LEVE. Kurs i Trondheim ble avlyst, mens andre kurs ble gjennomført med få eller ingen deltakere fra LEVE. Kurset i Oslo fikk god oppslutning. Prosjektperioden synliggjorde imidlertid en økende interesse for Vivats kurs «Førstehjelp ved selvmordsfare».

Videre planer: Med en så lav interesse, vil det ikke være aktuelt for LEVE å tilby flere «Friskopp»-kurs. Vivat og LEVE ønsker derimot å samarbeide videre med å tilrettelegge førstehjelpskurs for flere av LEVEs medlemmer.

Prosjektleder/forsker

Gry Lunde

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Vivats friskopp-kurs til tillitsmenn
Organisasjon
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Org.ledd
Vivat
Beløp Bevilget
2010: kr 350 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet