Ynglingen løfter deg opp

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Ynglingen løfter deg opp” var et helseforebyggende prosjekt for barn under 18 år støttet med midler fra Stiftelsen Dam. Ynglingen har i den to-årige prosjektperioden hatt ansatt en prosjektleder som har koordinert aktivitetene som har variert mellom ungdomslederkurs, fritidsordning for 4. – 6. klasse og utelek for foreldre og barn.

 

Prosjektet har evnet å tilby gode, kreative og forskjellige aktiviteter innenfor hele aldersspennet og særlig i samarbeid med eksisterende aktivitetstilbud har suksesser oppstått. ”Speiding er ut”, et samarbeid med Ynglingens speideravdelinger om å bygge et uteområde for speideraktiviteter inklusivt en flott gapahuk, er det delprosjketet som best illustrerer hvor viktig det er å forankre nye prosjekter i eksisterende avdelinger.

 

”Ynglingen løfter deg opp” sine største utfordringer har vært å nå de som ikke er aktive fra før, forankre helt nye aktiviteter hos frivillige og sårbarhet i forhold til antall deltakere. Gjennomførbarheten til prosjektet har vært praktisk mulig fordi det var gode fasiliteter, kolleger og andre rammebetingelser å dra veksel på fra første stund. Dermed har det oppstått verdifulle synergier for alle parter som resultert i kvalitetstilbud for barn og unge i Stavanger.

 

De av delprosjektene som ble forankret i eksisterende tilbud har kommet styrket ut av prosjektperioden. De delprosjektene som ble initiert og drevet av prosjektet selv fungerte godt underveis, men det var få, om noen frivillige som ville fortsette å drive aktiviteten etter prosjektets slutt. Mangelen på frivillige ledere må nødvendig kompenseres med ansatte for å opprettholde aktiviteter. Dette er kostbart og det er svært få organisasjoner som uten hjelp fra for eksempel Stiftelsen Dam klarer dette i dag.


 

Prosjektleder/forsker

Helge Torgersen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Ynglingen løfter deg opp
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
2008: kr 500 000, 2009: kr 500 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
30.06.2010
Status
Avsluttet