Utvikling 2023

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Utvikling 2023.

Ved tildeling 15. juni 2023 fikk34organisasjoner støtte
totalt ble72søknader innvilget
det utgjør99.848.000kroner

Her ser du alle prosjekter som får støtte gjennom Utvikling 2023

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Hørselshemmedes Landsforbund Universell utforming for utstillinger og museum Finn Arild Thordarson 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000 01.01.2024
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Gatas stemme Jørgen Markus Jørgensen 2024: kr 750 000, 2025: kr 750 000 01.01.2024
Norges Døveforbund Barneteater på tegnspråk Megan Matovich-Noddeland 2024: kr 750 000, 2025: kr 750 000 01.01.2024
Norges Røde Kors Rigget for fremtidens frivillighet i Kors på halsen Amalie Bogen 2024: kr 690 000, 2025: kr 810 000 01.01.2024
Norges Røde Kors Røde Kors Gatemegling: Øke kunnskap om hvordan møte sårbare målgrupper Mari Olsgaard 2024: kr 450 000, 2025: kr 550 000, 2026: kr 500 000 01.01.2024
Diabetesforbundet LEK og LÆR om diabetes hos barn og ungdom Torild Skrivarhaug 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000 01.01.2024
Mental Helse Ungdom Spillsonen Aagaash Selvachandrapose 2023: kr 199 000, 2024: kr 601 000 31.12.2023
Norges Døveforbund Parallellspråklig litteratur for barn på norsk tegnspråk og norsk skriftspråk Hanna Bovim Bugge 2023: kr 20 000, 2024: kr 632 000, 2025: kr 532 000 01.11.2023
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Speilvenn – Et forebyggingsprogram for å øke selvfølelse og trivsel hos barn Rebekka Hamre Mæland 2023: kr 172 000, 2024: kr 1 078 000, 2025: kr 50 000 31.10.2023
Dissimilis Norge Kompani D Caroline Sprott 2023: kr 125 000, 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 375 000 02.10.2023
Norsk Friluftsliv Fjorden som mestringsarena Vegard Arnhoff 2023: kr 150 000, 2024: kr 600 000 01.10.2023
Rådet for psykisk helse Utvikle recoveryorientert opplæringstilbud for psykiske helse og rustjenester Roger Tarandath Santokhie 2023: kr 188 000, 2024: kr 750 000, 2025: kr 562 000 01.10.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Høyere utdanning for utviklingshemmede – fase to Anna Chalachanova 2023: kr 359 000, 2024: kr 784 000, 2025: kr 357 000 04.09.2023
Diabetesforbundet Foreldreveiledning i oppfølging av barn med diabetes Nicholas Carr 2023: kr 100 000, 2024: kr 650 000, 2025: kr 750 000 04.09.2023
Blå Kors Norge Steg for steg ut av kriminalitet Tiril Cathrine Gossner 2023: kr 380 000, 2024: kr 760 000 01.09.2023
Rådet for psykisk helse Psykisk helsefremmende kompetanse hos lærlinger Monica Lindahl Moen 2023: kr 223 000, 2024: kr 632 000, 2025: kr 645 000 01.09.2023
Rådgivning om Spiseforstyrrelser DigiROS – et tastetrykk unna Nina Kvamsdal Hvidsten 2023: kr 225 000, 2024: kr 950 000, 2025: kr 325 000 01.09.2023
Rådgivning om Spiseforstyrrelser GRUNNSTEIN – Et fundament for bedre behandling av overspisingslidelse i Norge Irene Kingswick 2023: kr 316 000, 2024: kr 947 000, 2025: kr 237 000 01.09.2023
Rådet for psykisk helse Fra psykiske utfordringer til psykisk lidelse – 0-25 år Hege Helene Bakke 2023: kr 100 000, 2024: kr 500 000, 2025: kr 540 000 01.09.2023
Norske Kvinners Sanitetsforening Følgeevaluering av Kvinnehelsehus Ellen D. Bugge 2023: kr 250 000, 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 250 000 01.09.2023
LHL Oppmerksomhets- og hukommelsestrening for personer med afasi Eike Wehling 2023: kr 50 000, 2024: kr 600 000, 2025: kr 600 000, 2026: kr 250 000 01.09.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Individuell oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen for egne barn Bjørnar Henrik Bakker 2023: kr 250 000, 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 250 000 01.09.2023
Mental Helse Ungdom Psyk av troen Cornelia Boman Wiik 2023: kr 203 000, 2024: kr 700 000, 2025: kr 597 000 01.09.2023
Personskadeforbundet LTN RETT BALANSE – kan økt aktivitetsnivå redusere fatigue hos personer med ABI? Elin Sundby Boysen 2023: kr 269 000, 2024: kr 848 000, 2025: kr 383 000 01.09.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Gatesosionom Pia Eline Ollila 2023: kr 295 000, 2024: kr 400 000, 2025: kr 400 000, 2026: kr 400 000 21.08.2023
Norges Døveforbund Er da liv laga i distriktene? Niels Kristensen 2023: kr 115 000, 2024: kr 480 000, 2025: kr 480 000 21.08.2023
Hørselshemmedes Landsforbund Overgrep mot døve og hørselshemmede – tidsvitners beretninger Finn Arild Thordarson 2023: kr 300 000, 2024: kr 300 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 400 000 15.08.2023
LHL Konsentrert rehabilitering for personer med senplager etter Covid-19 Bente Frisk 2023: kr 500 000, 2024: kr 900 000, 2025: kr 100 000 15.08.2023
Autismeforeningen i Norge «En større stemme» et TV-prosjekt om og med folk på autismespekteret Tore Rygh 2023: kr 800 000, 2024: kr 600 000 15.08.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tillitsperson – hjelp til selvhjelp Gunn Katrine Ryde 2023: kr 350 000, 2024: kr 750 000 14.08.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Ung ufør i jobb Torolf Myklebust 2023: kr 312 000, 2024: kr 750 000, 2025: kr 438 000 14.08.2023
Harry Benjamin ressurssenter Da brikkene falt på plass – en tegneseriebok om kjønn og kjønnsidentitet Tone Maria Hansen 2023: kr 498 000, 2024: kr 779 000 08.08.2023