Over 200 millioner kroner fordelt i første halvår

502 prosjekter har fått støtte av Stiftelsen Dam.

DAM Redaksjonen • 20 Jun. 2024

Det er til en hver tid over tusen aktive prosjekter med støtte fra Stiftelsen Dam. Her ser du et lite knippe prosjekter sekretariatet har besøkt i 2024. Foto: Stiftelsen Dam

*Denne saken ble oppdatert 21.06.2024 klokken 10.45. Tallen ble da endret fra 182.799.550 kroner til 494 prosjekter til 204.800.790 kroner til 502 prosjekter. Dette skyldes at forskningsprosjektene som fikk støtte gjennom pilotordningen med registrert rapport var utelatt i den opprinnelige versjonen.

I løpet av årets seks første måneder fordelte Stiftelsen Dam 204.800.790 kroner til 502 ulike prosjekter.

Tildelinger hver uke

Det er tre ulike programmer som har hatt tildeling så langt i år. Ekspress og Helse har løpende søknadsbehandling, og har i 2024 hatt tildeling hver uke. Utvikling hadde tildeling 20. juni. Slik fordeler midlene seg i de tre programmene:

ProgramAntall prosjekterSum
Utvikling81127.466.780
Helse11645.503.770
Ekspress2979.829.000
Forskning (registrert rapport)822.001.240

Tildelinger per 20. juni:

502PROSJEKTER HAR FÅTT STØTTE
204.800.790KRONER ER FORDELT

Registrert rapport

I tillegg er det gitt støtte til åtte prosjekter som forplikter seg til å søke med publiseringsformen registrert rapport, gjennom programmet Forskning. Dette er nytt i 2024.

17. oktober får søkere som har valgt ordinær publiseringsform svar på sine søknader i forskningsprogrammet. Omlag 152 millioner kroner skal fordeles i dette programmet.

15. oktober er det tildeling i Stiftelsen Dams siste program, Forskning. Da skal omlag 110 millioner kroner fordeles.

Mer penger – flere prosjekter

I april ble det kjent at Stiftelsen Dam får over 30 millioner kroner mer fra Norsk Tippings overskudd i 2024. Dermed økes også rammene i tre av stiftelsens programmer.

Det er godt nytt for helsefrivilligheten.

– Det er lett å bli blendet av tallene, men vi vet at avkastningen kommer i form av ny kunnskap, nye metoder og bedre helse og livskvalitet for veldig mange mennesker, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, og legger til:

Hans Christian Lillehagen

– Jeg forsøker å besøke så mange av prosjektene som mulig, og jeg blir stadig oftere imponert over hvor høy kvalitet de holder – store, som små. Det virker rett og slett som vi har blitt bedre til å identifisere de riktige prosjektene, og Dam støtter prosjektene som virker best, sier han.

Dam-pulsen

Stiftelsen Dam jobber mye med å analysere tildelingene og effekten av disse. I 2024 ble Dam-pulsen lansert, som har til hensikt å «ta pulsen» på helsefrivilligheten.

Fordi Dam har åpne utlysninger i alle programmene, vil tildelingene reflektere behovene i organisasjonene. Analyser viser også at det er stor sammenheng mellom hvilke helseområder det søkes om støtte til, og hvilke som faktisk blir innvilget.

– Analysene viser at Dam støtter en bredde i helsefrivilligheten, og at styrken ligger i det, sier Lillehagen, og legger til:

– Helse har blitt veldig populært og derfor har styret også tatt konsekvensen og økt bevilgningsrammen her. Det er godt nytt for alle organisasjonene.  

Følg tildelingene

Med fire ulike programmer, som alle har ulike søknadsfrister og -prosesser kan det være vanskelig å holde oversikten. Men visste du hat du hele tiden kan følge med på hvor mye penger som er delt ut?

Hver gang vi gjør en tildeling oppdaterer vi tallene på nettsidene våre (se linker under). Du kan følge med på både totalt tildelte midler, og fordelingen i hvert enkelt program.

For medlemsorganisasjonene har vi også en egen oversikt over fordelte midler per organisasjon. Se for eksempel hvordan det ser ut på Norsk Revmatikerforbunds side:

På medlemsorganisasjonenes egne sider kan du følge tildelingene uke for uke. Her fra Norsk Revmatikerforbund sin side. Illustrasjon: dam.no

Her kan du følge tildelingene:

Nysgjerrig på prosjektene? Sjekk ut vårt prosjektbibliotek!