Mer penger til Helse, Forskning og Ekspress

Rammene økes med 26 millioner kroner i 2024.

DAM Redaksjonen • 19 Jun. 2024

Det blir mer penger til fordeling i programmene Ekspress, Helse og Forskning.

I april ble det klart at Stiftelsen Dam får mer penger fra overskuddet til Norsk Tipping i 2024.

Dermed økes rammene for programmene Helse, Forskning og Ekspress med totalt 26 millioner kroner. Det vedtok styret i Dam mandag 17. juni.

Fordelingen til de ulike programmene blir som følger:

  • 15 millioner kroner mer til Helse (totalt 108 millioner kroner)
  • 10 millioner kroner mer til Forskning (totalt 152 millioner kroner)
  • 1 million kroner mer til Ekspress (totalt 17 millioner kroner)

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen tror særlig økningen i Helse vil glede mange.

Bildet viser en smilende mann med lyst hår og briller, brun jakke og tskjorte. Han står foran en bygning.
Hans Christan Lillehagen

– Dette programmet har blitt veldig populært, og vi ser at ordningen med løpende søknadsbehandling treffer behovene i helsefrivilligheten. Det betyr kort vei fra en idé til virkelighet for prosjektenes, og vi får tilbakemeldinger på at det stimulerer arbeidet i organisasjonene, sier han, og legger til:  

– Det er kjempegøy å se hvor godt den løpende søknadsbehandlingen har blitt mottatt i organisasjonene.  

Både Helse og Ekspress har løpende søknadsbehandling, med tildelinger hver uke. 

Programmet Forskning får også en økning på 10 millioner kroner. Det vil være nok til å støtte to til tre ekstra forskningsprosjekter.  

Både Helse og Ekspress har løpende søknadsbehandling, med tildelinger hver uke.

Programmet Forskning får også en økning på 10 millioner kroner.

I programmet Utvikling skal det fordeles 128 millioner kroner. Dette er det samme som budsjettert, og skyldes at søknadsbehandlingen i dette programmet allerede var gjort, da styret vedtok den nye fordelingen. Tildeling i programmet Utvikling er 20. juni.

Programmene

  • Stiftelsen Dam har fire programmer det er mulig å søke støtte gjennom.
  • Ekspress – løpende søknadsbehandling med søknadssum opp til 40.000 kroner (kun for medlemsorganisasjoner).
  • Helse – løpende søknadsbehandling med søknadssum opp til 400.000 kroner.
  • Utvikling – totrinns søknadsprosess med søknadssum opp til 1,5 millioner kroner.
  • Forskning – totrinns søknadsprosess med søknadssum opp til 3 millioner kroner.