Bekreftelse fra hovedveileder

Teksten under kopieres til veilederes brevark.

Til Stiftelsen Dam

Dato:

Bekreftelse fra hovedveileder

Navn på prosjektet:

Tidsramme:

Navn på kandidat:

Kjennskap til kandidat:

Vurdering av prosjektet og gjennomførbarhet:

Bekreftelse på veilederansvaret:

Underskrevet med navn, tittel og arbeidssted