Til deg som har mottatt støtte

Her finner du nyttig informasjon til deg som har mottat støtte gjennom programmet Forskning.

For Stiftelsen Dam er det svært vesentlig at resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter blir tilgjengelig for alle.

Kreditering

Stiftelsen Dam sprer informasjon om prosjekter, prosjektresultater og sluttrapporter, blant annet gjennom vårt prosjektbibliotek og gjennom omtaler på våre egne nettsider.

Dersom du har fått støtte ønsker vi at du krediterer oss, enten med tekst, logo eller begge deler i omtale av prosjektet. Les mer og last ned logoen vår dette her.

Organisasjonene oppfordres til å bruke resultatene bevisst for kompetansebygging og utvikling i eget arbeid.

Rapportering

Framdriftsrapport

Framdriftsrapporten skal fortelle hva som er gjennomført og oppnådd så langt i prosjektet.

Frist:
  • 1. desember

Les mer om framdriftsrapport for programmet Forskning her.

Regnskap

Prosjektene skal levere regnskap hvert år, det vil si et årsregnskap som følger kalenderåret.

Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for.

Frist:
  • 15. mars

Les mer om regnskap i programmet Forskning her

Sluttrapport

Alle prosjekter må levere sluttrapport etter endt prosjektperiode.

Sluttrapport kan være doktorgradsavhandling, artikler, rapporter, bøker og lignende. Dette lastes opp som vedlegg i Damnett. I tillegg skal det leveres et sammendrag som vil bli publisert på Stiftelsen Dams nettsider.

Frist:
  • Tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

Les mer om sluttrapportering her.

Forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling

Stiftelsen Dam har egne regler for prosjekter som blir dobbeltfinansiert. Det samme gjelder for forlengelse av prosjektperioden.

Les mer om forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling av midler her