Forskning 2023

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Forskning 2023.

ved tildeling 15. oktober 2023 fikk24organisasjoner støtte
totalt ble 39søknader innvilget
det utgjør111.626.000kroner

Disse prosjektene får støtte:

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Hjernerådet Anabole steroider og hjernehelse; ungdomskilden som fremskynder aldring? Astrid Bjørnebekk 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000 01.01.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Antibiotika til gravide – Påvirker dette barnas nevrokognitive utvikling? Christian Magnus Thaulow 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000 01.01.2024
Prematurforeningen Autismesymptomer hos ekstremt premature i barne- og voksenalder Irene Elgen 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000, 2026: kr 793 000 01.01.2024
Barn av rusmisbrukere – BAR Barn som etterlatte ved rusmiddelrelatert foreldredød Kristine Berg Titlestad 2024: kr 819 000, 2025: kr 979 000, 2026: kr 993 000, 2027: kr 209 000 01.04.2024
LHL Bedre integrerte helsetjenester (IHT) for skrøpelige eldre med sammensatte behov Marijke Veenstra 2024: kr 342 000, 2025: kr 403 000, 2026: kr 403 000, 2027: kr 403 000, 2028: kr 403 000, 2029: kr 388 000, 2030: kr 76 000 01.02.2024
Organisasjonen Voksne for Barn Bedre tjenester for barn av foreldre med psykisk sykdom, – en evaluering av BPS+ Charlotte Reedtz 2024: kr 1 117 000, 2025: kr 957 000, 2026: kr 850 000 01.01.2024
Rådet for Muskelskjeletthelse Digital søvnbehandling for pasienter i døgnbasert smerterehabilitering Eivind Schjelderup Skarpsno 2024: kr 570 000, 2025: kr 880 000, 2026: kr 910 000, 2027: kr 310 000 01.05.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Effekt av langtidsregistrering av hjerterytmen etter hjerneslag hos kvinner Ole Morten Rønning 2024: kr 950 000, 2025: kr 960 000, 2026: kr 970 000 01.01.2024
Hodepine Norge En ny behandlingsmetode for trigeminusnevralgi Daniel Fossum Bratbak 2024: kr 1 617 000, 2025: kr 618 000, 2026: kr 765 000 01.01.2024
Multippel Sklerose forbundet i Norge epiNOR-MS – prognostiske epigenetiske faktorer ved multippel sklerose Tone Berge 2024: kr 1 292 000, 2025: kr 831 000, 2026: kr 873 000 31.07.2024
LHL Food4HealthyLife som kostholdsverktøy for å forebygge hjerte- og karsykdom Lars T. Fadnes 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000 01.01.2024
Norske Kvinners Sanitetsforening Helsetjenestebruk før og etter fødsel blant utenlandsfødte kvinner i Norge Torill Alise Rotevatn 2024: kr 830 000, 2025: kr 1 168 000, 2026: kr 943 000 02.01.2024
Hørselshemmedes Landsforbund Hyperbar oksygenbehandling for akutt hørselstap Bernd Mueller 2024: kr 709 000, 2025: kr 1 099 000, 2026: kr 1 189 000 01.01.2024
Norges Blindeforbund Identifisering av cerebrale synsvansker (CVI) hos barn Kristine Stadskleiv 2024: kr 533 000, 2025: kr 626 000, 2026: kr 776 000, 2027: kr 166 000 01.04.2024
Hjernerådet Ikke-medikamentell søvnbehandling i gruppe for mennesker med psykiske lidelser Ane Wilhelmsen-Langeland 2024: kr 882 000, 2025: kr 952 000, 2026: kr 1 166 000 01.01.2024
Norges Røde Kors Isolasjon i norske fengsler – Utvikling, risikofaktorer og konsekvenser Nicoline Toresen Lokdam 2024: kr 981 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 019 000 01.01.2024
Mental Helse Ungdom KASUTA – å vokse opp: hva trenger unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn Anita Salamonsen 2024: kr 927 000, 2025: kr 955 000, 2026: kr 1 102 000 01.01.2024
Norsk Revmatikerforbund Kognitive aspekter av smerte hos personer med inflammatorisk leddsykdom Ida Kristin Haugen 2024: kr 750 000, 2025: kr 750 000, 2026: kr 750 000, 2027: kr 750 000 01.01.2024
Kreftforeningen Kreftsykdoms betydning for nære familiemedlemmer i Norge (FAMCAN) Astri Syse 2024: kr 400 000, 2025: kr 1 400 000, 2026: kr 1 000 000, 2027: kr 200 000 15.03.2024
Landsforeningen uventet barnedød Likepersonstøtte ved uventet tap av barn; hvorfor og hvordan? PEES-studien Pål Kristensen 2024: kr 683 000, 2025: kr 772 000, 2026: kr 789 000, 2027: kr 756 000 30.04.2024
Norsk Revmatikerforbund Mestringsapp for pasienter med urinsyregikt Nina Østerås 2024: kr 917 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000, 2027: kr 83 000 01.02.2024
LHL Monitorering av hjerterytmeforstyrrelse med plaster-EKG Håvard Dalen 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000 14.08.2024
Landsforeningen for Huntington sykdom NAD-HD: En behandlingsstudie av høydosert vitamin B3 ved Huntingtons sykdom Lasse Pihlstrøm 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000 01.01.2024
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nedsatt funksjonsevne, helse og levekår i eldre år Jeanette Engeland 2024: kr 777 000, 2025: kr 777 000 01.01.2024
Norges Parkinsonforbund NO-PSP: en fase II behandlingsstudie for progressiv supranukleær parese (PSP) Charalampos Tzoulis 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000 01.01.2024
Ivareta – Pårørende berørt av rus Når omsorg blir en byrde: Pårørende på rusfeltet (PPR) Solveig Glestad Chistiansen 2024: kr 884 000, 2025: kr 1 044 000, 2026: kr 1 072 000 01.01.2024
Norsk Revmatikerforbund Persontilpasset dose av TNF-hemmer; mot optimalisert behandling av barneleddgikt Ingrid Herder 2024: kr 500 000, 2025: kr 500 000, 2026: kr 500 000, 2027: kr 500 000, 2028: kr 500 000, 2029: kr 500 000 01.01.2024
Multippel Sklerose forbundet i Norge Persontilpasset dosering av rituksimab mot MS Nils Bolstad 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 900 000 01.01.2024
Hjernerådet Progressiv degenerasjon av det sentrale og perifere nervesystem i en norsk slekt Per Selnes 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000 01.01.2024
Kreftforeningen Psykisk helse og arbeidsliv etter rehabilitering for kreftrelatert fatigue Lene Thorsen 2024: kr 988 000, 2025: kr 1 017 000, 2026: kr 995 000 14.06.2024
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Skeive perspektiver i helsefagutdanningene Monika Dybdahl Jakobsen 2024: kr 471 000, 2025: kr 1 040 000, 2026: kr 1 025 000, 2027: kr 464 000 14.06.2024
Norges Røde Kors Sosial resept mot ensomhet Roger Ekeberg Henriksen 2024: kr 914 000, 2025: kr 928 000, 2026: kr 987 000 01.01.2024