Helse 2022

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2022.

Obs! Dette gjelder prosjekter som har fått midler gjennom «nye» Helse, med løpende tildeling. Her finner du oversikt over prosjekter som fikk støtte gjennom Helse vår 2022.

forrige tildeling var 22. DESEMBER og da fikk13prosjekter innvilget støtte
i 2022 har71prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for24.010.300kroner i 2022
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Kreftforeningen Digitale kostholdskurs og veiledning for kreftpasienter 2022: kr 5 000, 2023: kr 248 000, 2024: kr 4 000 01.02.2023
Foreningen Vi som har et barn for lite Er du en engel nå, lillesøster? En film om barn og sorg Anne Giertsen 2022: kr 57 600, 2023: kr 300 400 01.11.2022
Voksne med medfødt hjertefeil Med medfødt hjertefeil inn i voksenlivet Anne Giertsen 2022: kr 25 000, 2023: kr 226 000 15.11.2022
Rådet for psykisk helse Animasjonsfilm sinte barn og sinte voksne Anne Hilde Vassbø Hagen 2022: kr 20 000, 2023: kr 380 000 21.11.2022
Ung Kreft Tegneseriestriper om hverdagslivet til unge berørt av kreft Annika Fallsen Huhtala 2023: kr 320 000 09.01.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité EL-innebandy hos Ski IL Innebandy Antje Hofgaard 2023: kr 364 000 01.01.2023
Redd Barna Spill som deg sjæl Beate Wold Hygen 2023: kr 400 000 01.02.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Seniorkafe på tvers av ulike kulturer Birgitte Brekke 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Stoffskifteforbundet Stoffskifteforbundet: foreldreseminar Carita Teien 2023: kr 47 000 04.02.2023
Norges Astma- og Allergiforbund Hva skjer i luften med norsk allergifremkallende pollen? Carl A Frisk 2023: kr 300 000 01.01.2023
Prematurforeningen Intensivdager – fortellinger om tiden med et sykt barn på nyfødtintensiv Elen Kristvik 2022: kr 40 000, 2023: kr 360 000 18.12.2022
Norges Døveforbund Inkludering og muligheter for døve i tegnspråkproduksjon Finn Arild Thordarson 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon MOOVES – tilpasset gruppeaktivitet for de som faller utenfor Gunn Katrine Ryde 2022: kr 45 000, 2023: kr 180 000, 2024: kr 170 000 19.12.2022
Endometrioseforeningen Kartlegging av menstruasjonssmerter hos unge jenter i Norge Guri Baardstu Majak 2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000 07.01.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sømløs reise og deltakelse for unge og eldre Hanne Lyngaas 2023: kr 220 000, 2024: kr 150 000 10.01.2023
ADHD Norge Bokstavkjeks – en podkast om barn med ADHD Hanne Skarsvaag 2022: kr 10 000, 2023: kr 245 000 01.11.2022
Stiftelsen ALS Norge Informasjonsmateriell om råvarebasert sondeernæring Heidi Aabrekk 2023: kr 385 000 09.01.2023
Rådet for psykisk helse Lansering av Opp på ungdoms premisser Henriette Kyrrestad 2023: kr 400 000 01.01.2023
Rådet for Muskelskjeletthelse Pilotprosjekt: VR – Et nytt syn på smerter Inge Ringheim 2022: kr 200 000, 2023: kr 200 000 14.11.2022
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen Helsefremming og trening for eldre Ingrid Bogsrud Bergseteren 2023: kr 198 000, 2024: kr 198 000 01.01.2023
Downs syndrom Norge #MittSyndrom – holdningskampanje Ingrid Marvin 2023: kr 370 000 16.01.2023
Norges Røde Kors Barn som pårørende av straffedømte Ingrid Neteland 2023: kr 400 000 01.01.2023
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold UT i skolen – homohistorien for ungdomsskolen og vgs Ivar Steen-Johnsen 2022: kr 100 000, 2023: kr 300 000 05.12.2022
Norges Blindeforbund PT for synsnedsatte Jon Magne Sønstabø 2023: kr 220 000, 2024: kr 180 000 01.02.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Læringsmodell om selvbestemmelse Karl Elling Elingsen 2022: kr 180 000, 2023: kr 220 000 09.11.2022
Norges Parkinsonforbund Dette er parkinson – 10 år etter Kathrine Veland 2022: kr 49 000, 2023: kr 65 000 18.11.2022
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling I samme båt Kenneth Fauske 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Lavterskel arbeidsaktivitet for rusavhengige i Arendal og omegn Kolbjørn Gunnarson 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Rådet for psykisk helse Bokprosjekt: Erfaringskonsulenter sine roller og medvirkning i norske tjenester Kristina Bakke Åkerblom 2023: kr 400 000 16.01.2023
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte SAFE: Sosialt-Aktivitet-Friluftsliv-Ernæring Leif Tore Lorentzen 2023: kr 400 000 01.01.2023
Norske Kvinners Sanitetsforening Overgangsalderen i enkel tekst og illustrasjoner Lene Kristiansen 2023: kr 375 000 09.01.2023
Redd Barna Vinn, vinn Lillian Hjorth 2023: kr 400 000 10.01.2023