Helse 2022

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2022.

Obs! Dette gjelder prosjekter som har fått midler gjennom «nye» Helse, med løpende tildeling. Her finner du oversikt over prosjekter som fikk støtte gjennom Helse vår 2022.

forrige tildeling var 22. DESEMBER og da fikk13prosjekter innvilget støtte
i 2022 har71prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for24.010.300kroner i 2022
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Downs syndrom Norge #MittSyndrom – holdningskampanje 2023: kr 370 000 16.01.2023
Kristent Interkulturelt Arbeid 1. Videreføring av prosjekt, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger Marianne Fjermestad 2023: kr 384 000 16.01.2023
Rådet for psykisk helse Animasjonsfilm sinte barn og sinte voksne Anne Hilde Vassbø Hagen 2022: kr 20 000, 2023: kr 380 000 21.11.2022
Norges Røde Kors Barn som pårørende av straffedømte Ingrid Neteland , 2023: kr 400 000 01.01.2023
Rådet for psykisk helse Bokprosjekt: Erfaringskonsulenter sine roller og medvirkning i norske tjenester Kristina Bakke Åkerblom , 2023: kr 400 000 16.01.2023
ADHD Norge Bokstavkjeks – en podkast om barn med ADHD Hanne Skarsvaag 2022: kr 10 000, 2023: kr 245 000 01.11.2022
Blå Kors Norge Borte bra, hjemme best? Hjemmebasert avrusing Åse Prestvik , 2023: kr 290 000, 2024: kr 110 000 01.02.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Broen over glippsonen 2023: kr 399 000 01.01.2023
Løvemammaene Da klokka klang! Bistand til skole/barnehagerettigheter, funksjonsvarierte barn Nina Eileen Bakkefjord , 2023: kr 350 000, 2024: kr 50 000 15.02.2023
Norges Parkinsonforbund Dette er parkinson – 10 år etter 2022: kr 49 000, 2023: kr 65 000 18.11.2022
Kreftforeningen Digitale kostholdskurs og veiledning for kreftpasienter 2022: kr 5 000, 2023: kr 248 000, 2024: kr 4 000 01.12.2022
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité EL-innebandy hos Ski IL Innebandy Antje Hofgaard , 2023: kr 364 000 01.01.2023
Rådet for psykisk helse En psykt vanlig uke 2023 2023: kr 200 000 13.03.2023
Foreningen Vi som har et barn for lite Er du en engel nå, lillesøster? En film om barn og sorg Anne Giertsen 2022: kr 57 600, 2023: kr 300 400 01.11.2022
Mental Helse Etablering av music truck innen oppsøkende psykisk helsearbeid Marcus de Bruyn Trzebinski 2022: kr 350 000, 2023: kr 40 000, 2024: kr 10 000 14.11.2022
Norges Røde Kors Flyt + Fellesverket i frivillighetens år 2022: kr 165 000, 2023: kr 115 000 27.11.2022
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Gatesosionom Camilla Aas 2022: kr 100 000, 2023: kr 195 000 01.12.2022
Pensjonistforbundet Helsefremmede tilbud for eldre på Linåsve gård i Steinkjer kommune Trude Kristin Refsås 2022: kr 25 400, 2023: kr 215 900 01.11.2022
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen Helsefremming og trening for eldre Ingrid Bogsrud Bergseteren , 2023: kr 198 000, 2024: kr 198 000 01.01.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Hinderløypa Linn Therese Anzjøn Dahl , 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Barnekreftforeningen Hjelpeposen Marie Otterbeck Gravråk , 2023: kr 244 000 15.01.2023
Norges Astma- og Allergiforbund Hva skjer i luften med norsk allergifremkallende pollen? Carl A Frisk , 2023: kr 300 000 01.01.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling I samme båt Kenneth Fauske , 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
ALS Norge Informasjonsmateriell om råvarebasert sondeernæring 2023: kr 385 000 09.01.2023
Norges Døveforbund Inkludering og muligheter for døve i tegnspråkproduksjon Finn Arild Thordarson , 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Prematurforeningen Intensivdager – fortellinger om tiden med et sykt barn på nyfødtintensiv Elen Kristvik 2022: kr 40 000, 2023: kr 360 000 18.12.2022
Endometrioseforeningen Kartlegging av menstruasjonssmerter hos unge jenter i Norge Guri Baardstu Majak , 2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000 07.01.2023
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Kokebok for eldre; påvist kronisk nyresykdom, hva nå? Marit Lundberg , 2023: kr 119 000 01.01.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon KudosLappen – øvelseskjøring for ungdom Jenny-Ann Høgeli , 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Rådet for psykisk helse Lansering av Opp på ungdoms premisser Henriette Kyrrestad 2022: kr 0, 2023: kr 400 000 01.01.2023
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Lavterskel arbeidsaktivitet for rusavhengige i Arendal og omegn Kolbjørn Gunnarson , 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 01.01.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Læringsmodell om selvbestemmelse Karl Elling Elingsen 2022: kr 180 000, 2023: kr 220 000 09.11.2022