Helse 2023

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2023.

forrige tildeling var 23. NOVEMBER og da fikk9prosjekt innvilget støtte
i 2023 har188prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for62.250.000kroner i 2023
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Downs syndrom Norge “Dialog om Downs” – samarbeidsprosjekt 2023: kr 380 000 13.03.2023
Norsk Revmatikerforbund “KNOPPSKYTING” med MCTD i NRF 2023: kr 200 000, 2024: kr 182 000, 2025: kr 18 000 26.04.2023
Norsk Tourette Forening “Kort og godt om Tourettes syndrom”- psykoedukativt opplæringsprogram. Hege Ramsøy-Halle 2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000 05.06.2023
Kreftomsorg Rogaland “Enda litt meir” – fysisk og psykologisk kreftrehabilitering Solveig Fridheim Torp 2023: kr 166 000, 2024: kr 119 000 01.05.2023
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling A-larm Ung og aktiv 2024: kr 200 000, 2025: kr 200 000 01.01.2024
Autismeforeningen i Norge AINs storsamling for voksne 2023: kr 400 000 04.04.2023
Mental Helse Aktiv behandling med hest 2023: kr 120 000, 2024: kr 133 000, 2025: kr 13 000 04.04.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Aktiv på dagtid Christopher Knudsen , 2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000 01.03.2023
Pensjonistforbundet Aktiv Senior – allidrett for 60+ 2023: kr 160 000, 2024: kr 130 000 01.06.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Aktivitet av og for ungdom i Skjold IL – “Hos Oss” Rune Baustad 2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000 15.08.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktivitetstilbud til yngre personer med demens i Follo Mona Bekkhus-Wetterberg 2023: kr 100 000, 2024: kr 205 000, 2025: kr 95 000 07.08.2023
Norsk-tamilsk helseorganisasjon Aktivitetstiltak for innvandrere 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 10.04.2023
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Alle drømmer er like: Synliggjøring av idrettens mangfold Camilla Kvalheim 2023: kr 400 000 08.03.2023
Norges Røde Kors Barnas dag – Oslo Røde Kors Hanne Amb Hovda 2023: kr 400 000 16.03.2023
Rådet for psykisk helse BET – bedre for flere! En aksjonsforskningsstudie om basal eksponeringsterapi Monica Strand 2023: kr 73 000, 2024: kr 327 000 01.09.2023
Fontenehus Norge BLi relasjonsbygger – Bevisst likepersonsarbeid og meningsfulle opplevelser Ann-Mari – Lofthus 2023: kr 297 000, 2024: kr 100 000 15.05.2023
Foreningen for Muskelsyke Bærekraftig nettverksbygging på tvers av diagnosegrupper 2023: kr 279 000, 2024: kr 121 000 12.07.2023
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet for svaksynte og blinde 2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000 01.06.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Demenskoret Alta 2023: kr 400 000 23.05.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Demenskoret Gjøvik 2023: kr 130 000, 2024: kr 130 000 30.04.2023
Hjernerådet Den store barnehjernekonferansen 2023: kr 235 000 16.05.2023
Hjernerådet DET BIOLOGISKE GRUNNLAGET FOR POST-COVID-19 SYNDROM Roald Omdal 2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000 01.07.2023
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Det vi ikke snakker om – Norske Hemmeligheter Marte Vigeland 2023: kr 200 000 27.03.2023
Norges Parkinsonforbund Dette er parkinson – ti år etter Anette Bekkelund 2023: kr 5 000, 2024: kr 395 000 18.12.2023
ALS Norge Digitalt Sorg og krise seminar (handtering av sorgen ) Mona Hytjanstorp Bahus 2023: kr 200 000 15.08.2023
Lymfekreftforeningen Dokumentarfilm: Bryllup eller begravelse – Min siste dans med kreft 2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000 17.07.2023
Kreftforeningen Drivkraft 2024: kr 195 000, 2025: kr 200 000 01.01.2024
Norges Parkinsonforbund En enklere hverdag 2023: kr 40 000, 2024: kr 280 000 01.09.2023
Mental Helse Ungdom En god start 2023: kr 320 000, 2024: kr 80 000 04.09.2023
Rådet for psykisk helse Erfaringskonsulenter som navigatører og brobyggere i overganger 2023: kr 39 000, 2024: kr 196 000, 2025: kr 164 000 15.11.2023
Mental Helse Et aktivt liv i naturen med fokus på opplevelse, mestring, læring og kulturarv Per Hansen 2023: kr 80 000, 2024: kr 70 000, 2025: kr 40 000 01.06.2023
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Et godt liv med dialysebehandling Marit Lundberg 2023: kr 196 000 16.01.2023