Helse 2023

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2023.

forrige tildeling var 15. MAI og da fikk2prosjekter innvilget støtte
i 2023 har99prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for34.286.000kroner i 2023
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
ADHD Norge Ung, urolig og utrolig med ADHD – bli med! Hanne Skarsvaag 2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000 01.08.2023
ADHD Norge Samlivskurs – Du og jeg og ADHD Caroline Tveit 2023: kr 269 000, 2024: kr 90 000 20.03.2023
Autismeforeningen i Norge AINs storsamling for voksne 2023: kr 400 000 04.04.2023
Dissimilis Norge Reisestøtte til Dissimilisfestivalen 2023 Benjamin Zahl Bergem 2023: kr 200 000 02.06.2023
Downs syndrom Norge «Dialog om Downs» – samarbeidsprosjekt 2023: kr 380 000 13.03.2023
Fontenehus Norge BLi relasjonsbygger – Bevisst likepersonsarbeid og meningsfulle opplevelser Ann-Mari – Lofthus 2023: kr 297 000, 2024: kr 100 000 15.05.2023
For Fangers Pårørende (FFP) Hefte for barn på besøk i fengsel 2023: kr 110 000 03.04.2023
Foreningen for human narkotikapolitikk Miljøvandring av likepersoner opp mot de såkalte «åpne russcenene» i Bergen Anne Eriksen Hammer 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 03.07.2023
Foreningen for human narkotikapolitikk Nøkkelkort – veileder til tjenestetilbudet i de store byene 2023: kr 270 000 01.07.2023
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Sånn er Jeg og sånn er Det – skolestart Trond Jacobsen 2023: kr 400 000 22.05.2023
Hest og Helse Samskaping på gården 2023: kr 165 000, 2024: kr 197 000, 2025: kr 32 000 10.03.2023
Hest og Helse Hesten som mentor i integreringsarbeid Dagny Elin Mjåseth , 2023: kr 292 000 15.02.2023
Hjernerådet DET BIOLOGISKE GRUNNLAGET FOR POST-COVID-19 SYNDROM Roald Omdal 2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000 01.07.2023
Hjernerådet Den store barnehjernekonferansen 2023: kr 235 000 16.05.2023
Hjernesvulstforeningen Informasjonsfilmer for rammede og pårørende om livet med hjernesvulst Trond Jære 2023: kr 100 000, 2024: kr 200 000, 2025: kr 100 000 02.10.2023
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Hørselshelse på sykehjem – kartlegging Jorid Løkken , 2023: kr 315 000, 2024: kr 85 000 15.02.2023
Hodepine Norge Utvikling av en ny behandlingsmetode for trigeminusnevralgi Daniel Fossum Bratbak 2023: kr 400 000 10.04.2023
Kreftforeningen Prat om mat – brukerstøtte om kreft og kosthold Jarle Eskedal 2023: kr 345 000, 2024: kr 53 000 17.03.2023
Kreftomsorg Rogaland “Enda litt meir» – fysisk og psykologisk kreftrehabilitering Solveig Fridheim Torp 2023: kr 166 000, 2024: kr 119 000 01.05.2023
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Kristiansand Anne Marit Stalleland 2023: kr 314 000, 2024: kr 86 000 20.05.2023
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring av inkluderende ferieaktiviteter i Oslo 2023: kr 225 000, 2024: kr 175 000 01.06.2023
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Et godt liv med dialysebehandling Marit Lundberg , 2023: kr 196 000 21.02.2023
LHL Pust i bakken-et mestringskurs for personer rammet av idiopatisk lungefibrose John Kristian Solheim 2023: kr 180 000 04.05.2023
LHL Podkast om hvordan usynlige senskader etter hjerneslag påvirker familielivet Martin Aasen Wright 2023: kr 157 000, 2024: kr 158 000 01.03.2023
Lungekreftforeningen Informasjonsfilmer om pakkeforløp lungekreft 2023: kr 375 000 01.08.2023
Mental Helse Naturlige hverdager Anne-Marie Austad 2023: kr 120 000, 2024: kr 160 000, 2025: kr 120 000 15.08.2023
Mental Helse Et aktivt liv i naturen med fokus på opplevelse, mestring, læring og kulturarv Per Hansen 2023: kr 80 000, 2024: kr 70 000, 2025: kr 40 000 01.06.2023
Mental Helse Aktiv behandling med hest 2023: kr 120 000, 2024: kr 133 000, 2025: kr 13 000 04.04.2023
Mental Helse Ungdom En god start 2023: kr 320 000, 2024: kr 80 000 04.09.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Aktivitetstilbud til yngre personer med demens i Follo Mona Bekkhus-Wetterberg 2023: kr 100 000, 2024: kr 205 000, 2025: kr 95 000 07.08.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Demenskoret Gjøvik 2023: kr 130 000, 2024: kr 130 000 30.04.2023
Nasjonalforeningen for folkehelsen Gåfotball for personer med demens i Tønsberg Kurt Henning Johnsen 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 22.05.2023