Helse 2023

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Helse 2023.

forrige tildeling var 21. DESEMBER og da fikk10prosjekt innvilget støtte
i 2023 har225prosjekter fått støtte
Totalt er det innvilget prosjekter for75.830.000kroner i 2023
Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling A-larm Ung og aktiv Hanne Merethe Nøding 2024: kr 200 000, 2025: kr 200 000 01.01.2024
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling Fra Innsiden til utsiden Birgitte Brekke 2024: kr 200 000, 2025: kr 200 000 01.01.2024
ADHD Norge Samlivskurs – Du og jeg og ADHD Siv Tysvær 2023: kr 269 000, 2024: kr 90 000 20.03.2023
ADHD Norge Ung, urolig og utrolig med ADHD – bli med! Monica Foss Ødeby 2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000 01.08.2023
ADHD Norge Hvordan er det å være student og/eller arbeidstaker med ADHD Nina Holmen 2023: kr 150 000, 2024: kr 50 000 15.08.2023
ALS Norge Digitalt Sorg og krise seminar (handtering av sorgen ) Mona Hytjanstorp Bahus 2023: kr 200 000 15.08.2023
Autismeforeningen i Norge AINs storsamling for voksne Elin Maria Wall 2023: kr 400 000 04.04.2023
Barnekreftforeningen Tilpasning og utprøving av en digital kognitiv rehabiliteringsmetode for barn Britt Ingunn Wee Sævig 2023: kr 15 000, 2024: kr 354 000, 2025: kr 28 000 20.11.2023
Cerebral Parese-foreningen Utvikling av genterapi ved datainnsamling fra personer med Ataxia Telangiectasia Asbjørg Stray-Pedersen 2023: kr 340 000, 2024: kr 60 000 01.08.2023
Cerebral Parese-foreningen Nettverk for nye foreldre Marie Skramstad 2024: kr 400 000 15.01.2024
Den Norske Turistforening Klart det går – smertelindring på grønn resept Monica Bryn 2023: kr 110 000, 2024: kr 125 000, 2025: kr 85 000 01.08.2023
Dissimilis Norge Reisestøtte til Dissimilisfestivalen 2023 Benjamin Zahl Bergem 2023: kr 200 000 02.06.2023
Downs syndrom Norge “Dialog om Downs” – samarbeidsprosjekt Ingrid Marvin 2023: kr 380 000 13.03.2023
Downs syndrom Norge Utvidelse av læringsspill til SayWhat Flerspiller for Tegn Til Tale i nettverk Aleksander Helmersberg 2023: kr 100 000, 2024: kr 300 000 10.12.2023
Epilepsiforbundet Helsekompetanse til barn og ungdom Benthe Lill Krigerød 2023: kr 280 000, 2024: kr 100 000 01.08.2023
Epilepsiforbundet Det jeg skulle du ønske du visste om tilleggsutfordringer ved epilepsi Lena Viola Rossevik 2024: kr 342 000 15.01.2024
Fontenehus Norge BLi relasjonsbygger – Bevisst likepersonsarbeid og meningsfulle opplevelser Ann-Mari – Lofthus 2023: kr 297 000, 2024: kr 100 000 15.05.2023
For Fangers Pårørende (FFP) Hefte for barn på besøk i fengsel Hanne Hamsund 2023: kr 110 000 03.04.2023
Foreningen for human narkotikapolitikk Nøkkelkort – veileder til tjenestetilbudet i de store byene Andrea Mykland Nilsen 2023: kr 270 000 01.07.2023
Foreningen for human narkotikapolitikk Miljøvandring av likepersoner opp mot de såkalte “åpne russcenene” i Bergen Kristina Bakke Åkerblom 2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000 03.07.2023
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Smertemestring Mathilde Myklebust 2024: kr 400 000 15.01.2024
Foreningen for Muskelsyke Nåla i høystakken – informasjon om min sjeldne muskelsykdom Line Wåler 2023: kr 83 000, 2024: kr 317 000 14.08.2023
Foreningen for Muskelsyke Bærekraftig nettverksbygging på tvers av diagnosegrupper Charlotte Mørch 2023: kr 279 000, 2024: kr 121 000 12.07.2023
Foreningen for Muskelsyke Ridefysioterapi i VR på mekanisk hest Bård Bogen 2023: kr 220 000, 2024: kr 180 000 23.08.2023
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Evaluering av Regnbuefyrtårn Janne Christine Haugnes Bromseth 2023: kr 320 000, 2024: kr 80 000 01.09.2023
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Sånn er Jeg og sånn er Det – skolestart Trond Jacobsen 2023: kr 400 000 22.05.2023
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Kampanje – kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Marianne Mallberg Kolnes 2023: kr 75 000, 2024: kr 75 000 20.11.2023
Gynkreftforeningen LANGS LEDEN 2024: kr 400 000 01.02.2024
Hest og Helse Hesten som mentor i integreringsarbeid Dagny Elin Mjåseth 2023: kr 292 000 15.02.2023
Hest og Helse Samskaping på gården Gunn Lindland 2023: kr 165 000, 2024: kr 197 000, 2025: kr 32 000 10.03.2023
Hjelpekilden Plateinnspilling HK Vest Maria Risnes Nilsen 2023: kr 250 000 01.08.2023
Hjernerådet Den store barnehjernekonferansen Henrik Peersen 2023: kr 235 000 16.05.2023