Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

I forbindelse med spredning av koronaviruset covid-19 våren 2020 opprettet Stiftelsen Dam Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien for å møte behovene i helseorganisasjonene.

Dette programmet hadde en ramme på 20 millioner kroner.

Søknadsskjemaet åpnet onsdag 25. mars 2020 klokken 12, og det hadde løpende søknadsfrist. Alle prosjekter må ha oppstart før 31. mai 2020 og avsluttes innen 31. desember 2020.

Dette programmet er nå stengt, siste tildeling var 30. april 2020.

Hva er formålet med programmet?

Programmets formål er å støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Hva kan det søkes om?

Prosjektene må være basert på et behov i brukergruppen som har oppstått som følge av den pågående koronaepidemien. Det kan gjelde helt nye tiltak eller en styrking av eksisterende tiltak, for eksempel digitalisering av eksisterende tiltak, utvikling/oppbemanning av chatte- eller telefontjenester, praktisk hjelp for spesifikke grupper eller informasjonsprosjekter.

Søknadsskjemaet

Her kan du ta en titt på søknadsskjemaet som må fylles ut. Dette er kun et eksempel, og alle søknader må fylles ut direkte i søknadsskjemaet SurveyMonkey Apply.

Jeg får ikke tilgang til søknadsskjemaet

Alle organisasjoner med søkerrett hos Stiftelsen Dam kan søke om prosjektmidler gjennom dette programmet. E-post er sendt til den som er oppført som organisasjonens primære administrator i søknadssystemet SurveyMonkey Apply og avsender er Stiftelsen Dam. Det er administrator som oppretter søknader og inviterer personer som skal bidra i utformingen av  søknaden.

Dersom du er prosjektkoordinator i Stiftelsen Dams ordinære søknadssystem Damnett og ikke har mottatt en invitasjon anbefaler vi at du aller først sjekker søppelposten din. Dersom du ikke finner eposten kan du ta kontakt med marie@dam.no.

Dersom du opplever vedvarende problemer med å logge inn (selv om du har aktivert din brukerkonto i e-posten du mottok fra SurveyMonkey Apply og selv om brukernavn og passord er riktig) vil du få best og raskest hjelp ved å kontakte support hos SurveyMonkey Apply på support@smapply.io. De har åpent mandag – fredag klokken 13 – 23 og lørdag/søndag klokken 15 – 21. Alle henvendelser dit må skrives på engelsk.

Hvem oppretter søknaden min?

Det er sentralleddet i søkerorganisasjonen ved prosjektkoordinator som oppretter søknaden. Dersom du skal bistå i arbeidet med utformingen av en søknad er det organisasjonen som oppretter søknaden for deg og du får en invitasjon til SurveyMonkey Apply på epost.

Hvem kan søke?

Det er en organisasjon med søkerrett hos Stiftelsen Dam som står som ansvarlig for søknaden, men prosjektleder kan være tilknyttet lokallag, eksterne instanser eller frivillige. Det er den som har rollen som søkerorganisasjonens administrator i SurveyMonkey Apply som oppretter søknaden og legger til prosjektleder.

Jeg får ikke lagt til prosjektleder i søknaden

Prosjektledere/ opprettes under organisasjonsinformasjon i SurveyMonkey Apply. Dette må gjøres før prosjektleder kan legges til i søknaden (se forklaring i brukerveiledningen på hvordan du gjør dette). Det er bare organisasjonens administrator som kan gjøre dette.

Kan jeg endre navn på søknaden etter at jeg har opprettet den?

Ja, du kan endre navn på søknaden helt til du sender den inn. Etter at søknaden er sendt inn er det ikke mulig å endre navnet på den.

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Ved å følge vår Brukerveiledning får du en trinn-for-trinn-forklaring på hvordan du oppretter søknadsskjemaet, og hvordan søknadssystemet SurveyMonkey Apply fungerer.

Når er søknadsfristen?

Det er ingen søknadsfrist, men alle prosjekter må ha oppstart innen 31. mai 2020 og avsluttes innen 31. desember 2020. Søknader som strekker seg ut over disse datoene vil ikke bli vurdert.

Når får jeg svar?

Du får svar innen ti dager etter at du har sendt søknaden til Stiftelsen Dam, kanskje raskere. Du vil få epost når søknaden er ferdigbehandlet.

Et lite forbehold gjelder de første søknadene som kommer inn. For at fagutvalget skal ha et godt nok vurderingsgrunnlag blir ingen søknader vurdert før det har kommet inn 30 søknader. Det kan derfor ta noe mer tid enn ti dager før de første søknadene får svar.

Hvem sender inn søknaden?

Det er i hovedsak organisasjonens administrator som sender søknaden til Stiftelsen Dam. Denne personen har rollen project owner i SurveyMonkey Apply. Dersom organisasjonens administrator ønsker å delegere dette ansvaret til en annen person er det mulig å gi rollen project owner til en annen person, som da sender inn søknaden.

Kan jeg søke om forskningsmidler?

Ja, men de samme begrensningene i tid og sum gjelder (avsluttes innen 31.12.2020 og maks 200.000 kroner per prosjekt). Det er ikke mulig å søke om penger til å dekke opp lønn/drift til pågående forskningsprosjekter (eller andre pågående prosjekter) som blir rammet av koronakrisen.

Hva menes med koronarelaterte tiltak?

Stiftelsen Dam har definert formålet med programmet slik: «Programmets formål er å støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse».

I det ligger det at prosjektene må være basert på et behov i brukergruppen som har oppstått som følge av den pågående koronaepidemien. Det kan gjelde helt nye tiltak eller en styrking av eksisterende tiltak, for eksempel digitalisering av eksisterende tiltak, utvikling/oppbemanning av chatte- eller telefontjenester, praktisk hjelp for spesifikke grupper eller informasjonsprosjekter.

Hvordan blir prosjektet mitt vurdert?

Stiftelsen Dam har opprettet et eget fagutvalg bestående av eksterne personer som vurderer alle søknader. Hver søknad blir vurdert av to personer.

Hvordan vet jeg om prosjektet mitt har fått støtte?

Alle som har søkt får beskjed på epost når fagutvalget har behandlet søknaden ferdig. Informasjon om innvilgede prosjekter vil bli publisert på Stiftelsen Dams nettside dam.no. Dersom en tildeling blir publisert uten at du har fått beskjed om innvilgelse/avslag på ditt prosjekt betyr det at din søknad blir behandlet i neste runde. Det legges opp til minimum  én innvilgelse per uke.

Når kan jeg sette i gang prosjektet?

Dersom prosjektet ditt innvilges får du beskjed om å signere en kontrakt og fylle ut en startrapport i SurveyMonkey Apply. Noen få dager etter at dette er gjort utbetales prosjektmidlene.

Hvordan skal disse prosjektene slutt- og regnskapsrapporteres?

Det er lagt opp til en forholdsvis enkel rapportering som vil komme som en oppgave, og som skal gjennomføres, i SurveyMonkey Apply. Det vil bli en felles slutt-og regnskapsrapport med utgangspunkt i søknaden og oppstartsrapporten. Det skal rapporteres på gjennomført aktivitet, måloppnåelse og bruk av midlene. Regnskapsrapporteringen vil bli uten krav til revisjon fra Stiftelsen Dam, kun med enklere form for attestasjon.

Her kan du se eksempel på sluttrapporten i SMA.