Til deg som har mottatt støtte

Her finner du nyttig informasjon til deg som har mottat støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

For Stiftelsen Dam er det svært vesentlig at resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter blir tilgjengelig for alle.

Kreditering

Stiftelsen Dam sprer informasjon om prosjekter, prosjektresultater og sluttrapporter, blant annet gjennom vårt prosjektbibliotek og gjennom omtaler på våre egne nettsider.

Dersom du har fått støtte ønsker vi at du krediterer oss, enten med tekst, logo eller begge deler i omtale av prosjektet. Les mer og last ned logoen vår dette her.

Organisasjonene oppfordres til å bruke resultatene bevisst for kompetansebygging og utvikling i eget arbeid.

Rapportering

Sluttrapport og regnskap

Det er lagt opp til en enkel rapportering som vil komme som en oppgave, og som skal gjennomføres, i SurveyMonkey Apply.

Det vil bli en felles slutt-og regnskapsrapport med utgangspunkt i søknaden og oppstartsrapporten. Det skal rapporteres på gjennomført aktivitet, måloppnåelse og bruk av midlene.

Regnskapsrapporteringen vil bli uten krav til revisjon fra Stiftelsen Dam, kun med enklere form for attestasjon.

Her kan du se Eksempel på sluttrapporten i SMA.