Å være to om det

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Å være to om det” er et prosjekt i regi av LHL hvor hensikten var å prøve ut en modell for veiledning av par hvor den ene ell

”Å være to om det” er et prosjekt i regi av LHL hvor hensikten var å prøve ut en modell for veiledning av par hvor den ene eller begge har en hjerte- og/eller lungesykdom. I løpet av 2004 skulle veiledningsmodellen prøves ut på to grupper som hver skulle bestå av ti par. Tilbudet om å delta gikk til medlemmer registrert på diagnose og alder (under 60 år) i helseregion øst.

 

Bakgrunnen for prosjektet var fortellinger fra hjerte- og lungesyke og deres ektefeller/samboere. Historier om hvordan sykdom påvirker samspillet i familien og fort kan bli en belastning for parforholdet. Prosjektet støttet seg også til forskning som sier at akutt og kronisk sykdom kan forstyrre og utfordre det etablerte familiesystemet, og da særlig relasjonen mellom ektefellene/ samboerne. Prosjektet er også et resultat av at hjerte- og lungesyke lenge har ytret ønske om et opplegg som går mer i dybden på hva som kan skje med et samliv når sykdom blir en del av hverdagen, og hvordan de kan finne veien videre sammen når sykdom utfordrer samlivet. Det var derfor ønskelig at de som deltok i ”Å være to om det” skulle få økt forståelse for hvorfor og hvordan sykdom kan virke inn på kommunikasjonen mellom ektefellene/samboerne, samt kunnskap og ferdigheter om strategier som kan tas i bruk for å takle hverdagen med sykdom. Prosjektet ønsket også å undersøke hvorvidt deltakelse på ”Å være to om det” inspirerte deltakerne til å starte og lede likemannsbaserte samtalegrupper over temaet sykdom og samliv.

 

Veiledningen ble lagt til et mindre hotell i østlandsområdet, og begge gruppene var samlet tre ganger hver over en periode på om lag fem måneder. De to første samlingene gikk over en hel weekend, mens den siste varte fra lørdag til søndag. Samlingene ble ledet av to veiledere og vekslet mellom faglige innledninger, samtaler i grupper og plenum og kommunikasjons- og samhandlingsøvelser. Av de 20 parene som ble plukket ut til å delta, måtte fire par dessverre bryte av underveis på grunn av sykdom. Deltakerne som fullførte forteller at de hadde stort utbytte av å delta på ”Å være to om det”. De sier at samlingene har gitt dem kunnskap om hva som kan skje i relasjonen når en blir syk og hvordan de kan takle utfordringene dette skaper. De forteller også at veiledningen har gitt dem økt forståelse og innsikt i egen og partnerens situasjon. Deltakerne satte særlig stor pris på muligheten de hadde fått til å møte og utveksle erfaringer med andre par i samme situasjon, og samtidig få veiledning på aktuelle problemstillinger. Flere av parene som deltok ser ikke bort fra at de kan tenke seg å lede likemannsgrupper når tiden er moden for det.

 

LHL har høstet verdifull erfaring gjennom prosjektet, og vil videreføre ”Å være to om det” som samlivskurs. De to første arrangeres allerede i 2005.

Prosjektleder/forsker

Irene Steinsvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Å være to om det
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2004: kr 200 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet