Afasi på ville veier

I samarbeid med

Søknadssammendrag

PROSJEKTTITTEL:

«Afasi på ville veier» PROSJEKTTEMA:
Gi yngre afasirammede en aktivitets- og inspirasjonshelg utenom hverdagen.
BAKGRUNN: 6-7000 mennesker får hjerneslag i Norge hvert år, de fleste er eldre, men også yngre rammes. Mange er i yrkesaktiv alder, dvs. mellom 25 og 67 år.
Afasi er vedvarende språk- og kommunikasjonsvansker som rammer akutt etter en ervervet skade i hjernen etter sykdom eller ulykke..
Afasi innebærer vansker med å forstå, snakke, lese og skrive. Evnen til å tenke kan være likevel være normal. Hvordan afasi arter seg, avhenger av omfanget av skaden, og hvor i hjernen skaden har oppstått. Afasi er en svært dramatisk og uventet hendelse, både for den som rammes og for nærstående personer/ nærmeste familie.
FORMÅL OG MÅLGRUPPE: Et tilbud til til afasirammede mellom 25-55 år. Utveksle erfaringer, få råd, støtte, takle nye utfordringer som gir mestring. 15 deltakere med afasi og tilleggsvansker, tilsammen 5 ledsagere (evnt. pårørende) og forbundets egne arrangører.
BESKRIVELSE: Bygger på tidligere erfaringer med ulike samtaletema, sang, musikk, aktiviteter utendørs, turer, felles måltider, fellessamlinger og gruppesamlinger, kanopadling, bueskyting, fiske, klatring, balansering, tilberede et måltid ute, overnatting i lavvo etc.
Aktiviteter ute kan blandes med korte forelesningsøkter, gode pauser og at man får anledning til samtaler utenom og under felles måltider.
PROBLEMSTILLING: Kommunikasjonsvansker er ofte bare en del av et sammensatt sykdomsbilde etter skade i hjernen. Tilleggsvansker som lammelser i arm og ben, synsforstyrrelser, svelgvansker, endret hukommelse, endret evne til å tolke sanseinntrykk og styre følelser. Kun et fåtall kommer tilbake i vanlig arbeid igjen. Mange sliter med lavt selvbilde og sosial angst, som igjen kan føre til isolasjon og depresjon. Det betyr mye å komme ut og treffe andre i samme situasjon.
Det å vite at man ikke er alene, få bekreftet at man er noe verdt og kan ha gode opplevelser sammen med andre mennesker er avgjørende for livet videre.
Mange oppsøker våre lokalforeninger og deltar på kurs. Vår erfaring er at alle vokser på deltagelse i sosiale sammenhenger, ved at man får energi til å gå videre i en vanskelig hverdag. Yngre rammede er ikke ofte på foreningstreff, men ønsker ulike kurstilbud, med ulike aktiviteter innen- og utendørs, blandet med samtale i grupper og noe faglig påfyll. Afasiforbundet har gjennomført aktivitetshelger for familier og yngre her i landet med stort hell.
Vi ser det som et ekstra løft til de som eventuelt kan få delta, at man kan få prøve å reise ‘på egen hånd’, og få opplevelser i trygge omgivelser med tilpassede aktiviteter, med andre som «sliter med det samme».
PROSJEKTETS BETYDNING, forventede resultater:
Et unikt tilbud til yngre afasirammede slik de etterspør, gi motivasjon til en bedre hverdag og bedret selvbilde, inspirere til innsats og gi håp, nettverksbygging, treffe andre som sliter med det samme, rekruttere nye medlemmer, imøtekomme ønsker om et aktivitets- og opplevelsestilbud. Bidra til et ’yngre-nettverk’ for de som ønsker/trenger å treffe andre som sliter med det samme.
Omtale i vårt medlemsblad og på nettsiden vår www.afasi.no,

samt at deltagerne i ettertid støttes i å stå frem i lokalforening og i andre sammenhenger og forteller om sin opplevelse og erfaring i ord og bilder, noe som kanskje kan friste andre som til å bli med på noe lignende. Det er viktig å delta i felleskap og se at det går an å ’leve med sin afasi og sine tilleggsvansker’.
FRAMDRIFTSPLAN:
Vinter 2013: planlegging starter: Finne sted, egnede lokaliteter og omgivelser. Utarbeide kriterier for deltagelse, gjøre avtaler, forberede, lete frem aktuelle deltagere og forespørre ledsagere, lage annonse, fordele oppgaver. Våren 2014: Annonsere bl.a. Mai/juni 2014: Helgesamling. Sommer 2014: Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapp. til Exstift_Ville veier 2015 inkl.vedl.EB.pdf

Prosjektleder/forsker

Ellen Borge

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Afasi på ville veier
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 170 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet