Alene sammen- en digital møteplass for hjertesyk ungdom

Sluttrapportsammendrag

Prosjektets mål var å fremme deltagernes mestringsfølelse og psykiske helse under koronatiden. Deltagernes opplevde nytteverdi ble evaluert gjennom enkelt- og i gruppeintervju.

Evalueringsrapporten bekrefter at samtalene opplevdes nyttige, og vår opplevelse er at prosjektet innfridde målet. Prosjektet hadde stor grad av brukerinvolvering og styring, både med hensyn til planlegging, praktisk gjennomføring, form, temavalg og evaluering. Evalueringen bekrefter at involvering av likepersonveiledere skapte trygghet og bidro til å fasilitere samtalene på en god måte.
Prosjektgruppen bestod av prosjektleder, faglig veileder og fem likepersonveiledere som hadde flere evalueringsmøter underveis.
Evalueringene vil bli benyttet for videre planlegging av fysiske samlinger for brukergruppen.

Største utfordring var rekruttering av deltagere og tilgjengelige kanaler for å nå fram til den enkelte. Derfor måtte vi utvide prosjektet med en digital kampanje i sosiale medier, for å nå ut til potensielle deltagere. Rekrutteringen ble mer arbeidskrevende enn forventet. Tradisjonelle kanaler som mail, nyhetsbrev, via foreldre og omtale på nett og medlemsmagasinet nådde ikke ungdommen. Tilbudet ble også kommunisert til alle landets helseforetak, og tilbakemeldingene var positive.

Vi laget derfor i stedet en kampanje på Instagram med kobling til egen nettside. Nettsiden er også utformet av en bruker med egenerfaring. Kampanjen ble gjennomført av både FFHB og samarbeidsorganisasjonen Voksne med medfødt hjertefeil. Informasjonen må gå viralt mellom ungdom for å nå fram. Se under linker.

Vi har også hatt en viktig læringsprosess om hvordan involvere og samarbeide med brukergruppen.


Søknadssammendrag

Barn og unge med alvorlig medfødt hjertefeil kategoriseres som potensiell risikogruppe for å kunne få et alvorlig forløp ved eventuell smitte av Covid19. Forskning og erfaring viser at ungdom sliter med helseangst knyttet opp til hjertefeilen. Unge lever allerede med belastning og usikkerhet knyttet til hjertefeilen, og nå i tillegg en frykt knyttet til smitte og fare for å få alvorlig sykdom. Dårlig selvfølelse, ensomhet og en opplevelse av utenforskap er temaer som ungdom tar opp i samtalegrupper. Smitteberedskap fører til isolasjon og forsterker negative følelser.

Erfaring og evaluering fra gjennomførte samtalegrupper (før korona) bekrefter at ungdom gjennom felleskap og erfaringsdeling blir mer bevisst egne ressurser, får større innsikt i eget følelsesspekter og mestrer hverdagen bedre.

Målgruppen i dette prosjektet er ungdom med hjertefeil i aldersgruppen 15-25 år. Ungdommene er medlemmer i FFHB eller VMH. Vi inviterer til digitale samtalegrupper som baserer seg på kunnskap og erfaring fra fysiske samtalegrupper gjennomført i 2018/19. Vi ønsker nå å videreføre tilbudet som videomøter for grupper på fire ungdommer som møtes med bistand fra fagveileder og erfaringskonsulent. Erfaringskonsulenter (likepersoner) er i alderen 24-30 år. Fem unge voksne som har fått skolering, har gruppeerfaring, og som har bistått tidligere i samtalegrupper sammen med fagveileder.

Ungdommen inviteres til digitale gruppemøter via teams og rekrutterer via mail, facebook og på våre nettsider, og danner ti grupper. Gruppene består av fire ungdommer som møtes fire ganger i 1,5 time over 2-3 uker. Første gruppesamtaler gjennomføres i ukene 14-16. Tilbudet vil i første omgang videreføres fram til 30. september.

Opplevd nytteverdi evalueres midtveis i alle grupper, og etter gjennomførte fire møter. Evalueringene brukes underveis for tilpassing av behov, og i en sluttrapport for videre læring.
Medisinskfaglige spørsmål skrives ned og blir sendt til vår Spør eksperten tjeneste, samt at vi oppretter en chatte tjeneste hvor ungdommene kan sende spørsmål.

Prosjektleder

Pia Merete Bråss

Detaljer
Program
Ekstraprogram Korona (2020)
Prosjektnavn
Alene sammen- en digital møteplass for hjertesyk ungdom
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2020: kr 130 000
Startdato
01.04.2020
Sluttdato
29.09.2020
Status
Avsluttet