Årsaker til kronisk ryggsmerte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Ryggsykdommer er den hyppigste årsaken til sykefravær og uførepensjon

Bakgrunn: Ryggsykdommer er den hyppigste årsaken til sykefravær og uførepensjon. Mens fysiske faktorer syns å være de viktigste for å forklare akutte ryggsmerter, så medvirker psykologiske og sosiale faktorer i betydelig grad i utviklingen av kroniske ryggplager og langvarig uførhet. Emosjonelle faktorer som angst og depresjon, sosial støtte, livshendelser og personlighetstrekk er spesielt interessante. Det er behov for økt kunnskap om sammenhengen mellom psykologiske/sosiale faktorer og kroniske ryggsmerter og uførhet, og om faktorer som kan forutsi langvarige ryggsmerter og uførhet.

 

Metode: Prosjektet har et prospektivt design og bruker epidemiologiske metoder. 2015 personer som besvarte et omfattende skjema om psykologiske helse og sosial forhold i 1990 er dels blitt fulgt i trygderegistrene i ti år for å se på utviklingen av uførhet på grunn av ryggplager, dels er de blitt reintervjuet i år 2000 med spørsmål om kroniske ryggsmerter.

 

Resultat: Emosjonelle faktorer har betydning for utviklingen av langvarig uførhet for personer som allerede tidligere har hatt ryggplager. Personer med emosjonelle problemer uten tidligere ryggplager utviklet ikke mer rygguførhet i løpet av tolv-årsperioden. Belastende livshendelser var også en risikofaktor for utviklingen av uførhet, mens sosial støtte og personlighetstrekk ikke hadde betydning i denne studien.

 

Konklusjoner: Resultatene fra studien styrker betydningen av å kartlegge og å ta hensyn til psykiske og sosiale tilleggbelastninger blant personer med ryggsmerter. Forebygging av kronisk uførhet på grunn av ryggplager må i økende grad rettes mot psykiske og sosiale faktorer.

 

 

Publikasjoner:

Brage S, Sandanger I & Nygård JF (2007) ”Emotional Distress as a Predictor for Low Back Disability.” Spine, vol 32, nr. 2, s. 269-274.

Prosjektleder/forsker

Søren Brage

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Årsaker til kronisk ryggsmerte
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 385 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet