Barnløshet i koronakrisen

Sluttrapportsammendrag

Planen var å lage 5-7 episoder i podcasten «Barnløs på godt og vondt» som skulle favne temaer som ville være nyttige for barnløse i en koronakrise. 6 episoder ble laget med fokus på resiliens, om det å komme seg videre, bør man vurdere egg på frys, andre som delte sin egen historie om det å ende opp uten barn og om det å få barn er et statlig anliggende.

Forarbeid med litteratursøk og planlegging av tematikk gikk etter planen. Det var en utfordring med intervjuene etterhvert fordi dette måtte gjøres digitalt. Det skapte ekstra utfordringer med tanke på lyden og krevde ekstra utstyr og ressurser til det tekniske. Dessuten var det flere av intervjuobjektene som trakk seg.

Målet var 1000 nedlastninger pr episode av podcasten, resultatet ble:

  • Kathrine Aspaas, neddrift og oppdrift: 1276
  • Frode Thuen, resiliens: 1700-1200
  • Julie Løddesøl, bak sorgen bor gleden: 1234
  • Jon Reidar Øyan: 858
  • Guro Korsnes Kristensen, om barn er et statlig anliggende: 766,
  • Kristine Hovda, egg på frys?: 738.

Jeg har fått flere tilbakemeldinger på nytten av episodene og forespørsler om å lage flere episoder. Episodene med Thuen og Kristiansen ble begge lagt ut på Forskning.no sine sider under podcast. I tillegg ble en artikkel laget for hver av de som ble synlig på forskning.no sine sider som siste nytt. Episodene har også blitt gjort tilgjengelige på min hjemmeside, barnløs.no og i Facebook kampanjer under min page barnløs på godt og vondt med 640 følgere. Intervjuobjektene har også delt episodene hvor de selv ble intervjuet i deres nettverk.


Søknadssammendrag

De ufrivillig barnløses situasjon, som allerede er usikker og belastende, blir tynget ennå mer nå hvor vi alle blir mer isolerte. Det er en nedtrapping av aktiviteter rundt oss og kanskje et manglende tilbud for fertilitetsbehandling. Ingen kan for øyeblikket reise ut av landet for å oppsøke hjelp. Det å nå være i et parforhold hvor det å få barn har vært et anspent tema over tid, vil nå bli enda mer vanskelig og konfliktfylt.

Koronatidens usikkerhet som gjelder for alle blir ekstra tyngende når man allerede står i en krise. Det kan være til hjelp å få høre fra eksperter hvordan en indre krise kan løses, hvilke verktøy finnes det og hvordan andre har klart seg igjennom kriser.

Mål og resultat
Fem-syv podcastepisoder som tar tak i problemstilling om det å stå i kriser og kanskje bli overlatt til seg selv, slik tilfelle er for de ufrivillig barnløse. Målet er 1000 nedlastinger pr episode.

Målgruppe
Hovedmålgruppen er de ufrivillig barnløse i ønskebarn sin forening, men innholdet vil være aktuelt for andre ikke medlemmer som står i kriser som oppleves ekstra tyngende nå i koronakrisen.

Tidsplan
Diskusjon om temaer og intervjuobjekter med ønskebarn: Kontinuerlig med første møte 27. april. 2020

De tre første episodene ferdig utarbeidet og publisert innen: 01/06/2020.

Opptakene skjer hjemmefra via telefon hos den enkelte med mindre det åpnes opp igjen for mer kontakt med hverandre generelt i samfunnet.

Analyse av antall nedlastninger og vurdering om episodene er nådd frem til brukerne via direkte tilbakemeldinger: 15/06/2020

Evaluering av de første episodene, innhold med ønskebarn med tanke på utvikling av de kommende episodene. 15/06/2020

Det totale antall episoder er ferdiglaget, totalt 5-7: 01/09/2020

Prosjektleder

Cecilie Hoxmark

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Barnløshet i koronakrisen
Organisasjon
Ønskebarn
Beløp Bevilget
Kr 70.000
Startdato
30.04.2020