Bli venn med din psoriasis artritt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Psoriasisforbund (NPF) opplever at mennesker med psoriasis artritt, som er en kronisk revmatisk lidelse, i mange tilfeller ikke får tilfredsstillende informasjon, veiledning eller behandling i forbindelse med diagnostisering av sykdommen. NPF vet fra tidligere prosjekt at godt tilrettelagt informasjon – og veiledning øker kompetansen om egen sykdom, samt opplevelsen av bedret livskvalitet. Vi har derfor drevet prosjektet med pasientopplæring i de 5 helseregionene gjennom regionale weekendkurs. Kursene har bestått av forelesninger innen revmatologi, fysioterapi, farmakologi, ernæring, ergoterapi og mestring av psykisk helse. Det har også vært lagt vekt på gruppearbeider og samtaler både i og utenfor gruppen. Ved å legge kursene til de 5 helseregionene, har vi spredd informasjon der hvor pasientene bor.

 

Prosjektleder har hatt hjelp av likemennene, i den tilhørende helseregionen, i gjennomføringen av kursene. Fordelen med weekendkurs har utvilsomt vært gevinsten ved trygghet og åpenhet mellom pasientene i gruppen. Vi har samtidig videreutviklet et likemannsapparatet for psoriasis artritt pasienter som etter endt prosjekt kan videreføre arbeidet i egen region. Likemennene er nå drivkraften og basisfunksjonen i NPF’s kurs og opplysningsarbeide på området – psoriasis artritt.

 

NPF har utdannet likemenn i psoriasis artritt (gjennom et likemannskurs) og gjennomført 5 regionale kurs med til sammen 105 pasienter. Totalt har mer enn 120 personer blitt kurset gjennom prosjektet. Vi har videre utviklet et foredrag om psoriasis artritt i samarbeid med revmatolog Mari Sveen Kvam fra Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, som verktøy for likemennene i deres lokale arbeide .


 

Prosjektleder/forsker

Trine Knudtzon

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Bli venn med din psoriasis artritt
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2006: kr 350 000, 2007: kr 412 000
Startdato
07.01.2006
Sluttdato
01.07.2008
Status
Avsluttet