Chattetjeneste for ungdom

Søknadssammendrag

Kreftbehandling hos barn og unge fører til at familien er i en form for unntakstilstand hvor sykdommen gjennom hele behandlingstiden avgjør hva familien kan være med på. Barnekreftforeningen har nå måttet avlyse alle gruppeaktiviteter, familiesamlinger og turer hvor denne gruppen av barn og ungdom har sine naturlig møtepunkter.

Vi har kontakt med barn og ungdom opptil 18 år som har kreft, deres søsken og søsken som har mistet. Fordi de ikke kan være i kontakt med andre, opplever disse nå spesielt lange og ensomme dager. Både den som er syk og deres søsken blir isolerte hjemme, og de som er på sykehuset får ikke ta imot besøk, har få å snakke med eller gjøre normale aktiviteter sammen med. Søsken som har mistet har svært få å dele sin erfaring med uten felles treff.

Chatteplattformen kan erstatte noe av behovet ved å tilby ungdom med kreft, deres søsken og søsken som har mistet mulighet for treff, slik at isolasjon og ensomhet kan oppleves mindre overveldende. De kan anonymt gå inn å dele noe av det som er vanskelig for dem i denne aktuelle situasjonen samfunnet står i, stille spørsmål og dele bekymringer.

Vi ønsker oppstart 4. mai med en åpen chat 2 ganger pr uke à 2 timer, bemannet etter behov. Evaluering etter ca 1 måned med mulighet for utvidelse etter behov. Tilbudet vil så evalueres jevnlig og utover høsten vil en ressursgruppe på tvers av brukerne bli brukt for å evaluere tilbudets nytteverdi og hva som fortsatt er aktuelt for dem. Vurdere om chatten skal utvides til bruk for smågrupper.

Informasjon før oppstart vil bli sendt ut til alle medlemmer via mail / SMS. For å gjøre tilbudet ytterligere kjent vil vi annonsere i sosiale medier som ungdom bruker. Dele ut «giveaways» og informasjon til sykehusavdelinger for å gjøre tilbudet kjent blant inneliggende pasienter.

Prosjektleder

Britt Ingunn Wee Sævig

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Chattetjeneste for ungdom
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 75.000
Startdato
03.04.2020