Deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet for svaksynte og blinde

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

150

Fremdriftsplan

Juni 23: Søke Sikt om godkjenning og utarbeide spørsmål og kartleggingsskjema. Skjemaet vil utarbeides i tett samarbeid med brukergruppen (NBF). Dette er viktig mtp. utforming av skjemaet for at lesbarheten skal være mest mulig egnet for målgruppen som skal svare på undersøkelsen August 23: Utsending av spørreskjema og sende ut påminnelse om å svare på spørreskjema September-desember 23: Analyser av datamaterialet og skriving av metodisk fremgangsmåte til prosjektrapport Januar-august 24: Skriving og ferdigstilling av veileder. Parallelt det være skriving av prosjektrapport September-desember 24: Skriving og ferdigstilling av prosjektrapport Prosjektleder vil ha hovedansvaret for skrivingen av prosjektrapport og veileder. Omid Rasouli/Janne Liaaen/Oda Helen Græsli vil ha hovedansvaret for analysene av datamaterialet. Adrian Lindgren: Formidling/utsending av spørreskjemaet til medlemmer av NBF og NBFU, samt til NAV hjelpemiddelsentral. Det vil være jevnlige dialogmøter i prosjektgruppen. I tillegg vil vi være i fortløpende kontakt med barn og unge med synsnedsettelser og foresatte for å "kvalitetssikre" arbeidet med prosjektet underveis.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Deltakelse og tilhørighet i fysisk aktivitet for svaksynte og blinde
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
01.12.2024
Status
Under gjennomføring