Den grønne tråden

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Musketerene er prosjekt for inntil 12 personer som av forskjellige årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Rus, psykiske problemer og ettervirkninger av mobbing kan være grunnen til dette. Hovedprosjektet ble satt i gang 1.1.2011 og har en varighet på 3 år. Prosjektet har støtte fra Tromsø kommune, Universitetssykehuset Nord Norge og NAV gjennom bedriften Tromsø ASVO AS.

Vi driver med mange små prosjekter/jobber som for eksempel flytting, vasking og rydding, men fire av prosjektene våre henger sammen som i en grønn kjede:

2. Målsetting
Målet er å få de forskjellige prosjektene våre til henge sammen og komplettere hverandre. Forventningen er at dette skal gi mer arbeid og bedre økonomi. Musketerene ønsker også å bygge seg opp et renommé som en «Grønn bedrift» som har fokus på rehabilitering av både mennesker og natur.

3.Målgruppe
Musketerene er prosjekt for inntil 12 personer som av forskjellige årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Rus, psykiske problemer og ettervirkninger av mobbing kan være grunnen til dette. Arbeidsplassene skaffer disse personene forhøyet livskvalitet. Målet er at deltakerne gjennom jobb får bedre kompetanse og selvtillit og kanskje på sikt finner seg en helt vanlig jobb.

4. Gjennomføring
For å forstå prosjektets ide må vi fortelle litt om Terra Preta: Jordsmonnet i Amazonas er ekstremt næringsrikt, og forskere i Tyskland har jobbet hardt for å kopiere sammensetningen. De har lyktes og kaller sluttproduktet “Schwarze Erde”, eller SVARTJORD på norsk.

Firmaet TERRA PRETA står bak denne suksesshistoria og har klart å skape lønnsomhet og begeistring for sitt produkt både i og utenfor Tyskland

Vår ide er å lage en Nord Norsk variant av Terra Preta og innkludere de andre prosjektene vi driver i en grønn kjede.
Gjennom Frukt og Grønt får vi mye ødelagt mat som kan kastes i reaktorene.
Gjennom Skogsdrift får vi muligheten til å lage trepellets og kull som vi trenger til reaktorene.
Gjennom Dyrking av økologiske grønnsaker får vi en arena til å forske på produktet, gjøre det kjent i området og således ha et «levende bevis» på at det vi driver med virker.

5. Prosjektets betydning
Helse: Musketerene får det bedre og blir friskere
Pårørende: Pårørende får det bedre på bakgrunn av bedret helse for Musketerene
Etikk: Bedriftene slipper å kaste gode matvarer ved å gi Musketerene penger for å ivareta det.


Sosialt: Sosialt og økonomisk svakstilte får sunne og gode råvarer gratis
Økologi: Miljøet tjener på at mat ikke går til spille.
Arbeid for alle: En gruppe som vanligvis faller utenfor arbeidslivet får arbeid.
Økonomi og rehabilitering: Musketerene tjener penger til egen rehabilitering.
Selvtillit: Musketerene får spesiell anerkjennelse for denne jobben.
Annerkjennelse: Musketerene får medieomtale og vekker anseelse i samfunnet
Økt livsglede: Musketerene blir friskere av arbeidet og bruker blant annet mindre medisin
Spare naturresurser: Dyrene i fjøsene får variert kost og bøndene bruker mindre kraftfor.
Håp: Andre som har falt utenfor gis tro på at det finnes muligheter også for dem.

Global positiv ringvirkning?
Overalt i Norge og andre rike samfunn kaster man store mengder mat. Dette er et etisk problem fordi mange mennesker dør av mangel på mat, men det er også et stort økologisk problem. Vi frakter mat halve jorda rundt for å kaste den i søpla. Vårt prosjekt kan bidra til en stor lokal forbedring her i Tromsø i første omgang, men alt vi gjør her kan man også gjøre i Oslo, Bergen, Alta, Malmø, Helsinki, London, …

6. Framdriftsplan
2013
Anskaffelse av produksjonsutstyr.
Oppstarting av kullproduksjon
Tillaging av Svartjord i reaktorene.
Utprøving av produktet på åkrene.
Markedsføring

2014
Full drift og arbeid for å gjøre prosjektet mest mulig lønnsomt.

Drift etter prosjekttiden
Per i dag tror vi at en Stiftelse opprettet i samarbeid med LPP vil være den beste løsningen når prosjektet går mot slutten.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Den grønne tråden.pdf

Prosjektleder/forsker

Kenneth Lien Steen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Den grønne tråden
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Org.ledd
Musketerene
Beløp Bevilget
2013: kr 826 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet