Digital konsertserie for demensomsorgen

Søknadssammendrag

Under pandemien har både eldreomsorgen og kulturlivet blitt pålagt strenge restriksjoner på samvær og kulturelle møteplasser. Dette har utfordret den psykisk helsen til både beboere, ansatte, og pårørende, og satt eldreomsorgen under et stort press. I dag har psykisk helse dårlige betingelser i eldreomsorgen. 75% av beboere ved norske sykehjem har symptomer på psykisk uhelse.

Målrettet bruk av musikk i samarbeid med brukere, ansatte, musikkterapeuter og profesjonelle musikere kan bidra til vitaliserende opplevelser som gir økt livskvalitet for brukerne og forebygge overmedisinering, samtidig som det bidrar til økt attraktivitet og status for feltet.

Med utgangspunkt i pågående demografiske endringer er det et skrikende behov for å synliggjøre utfordringer knyttet til livskvalitet og psykisk helse på sykehjem. Det er uløst og stort problem at eldreomsorgen i så liten grad klarer å tiltrekke seg og beholde kvalifisert og motivert personale. Det er også behov for konkret, realistisk, tverrfaglig og bærekraftig planlegging med utgangspunkt i dette utfordringsbildet.

Siste kapittel skal, i samarbeid med Edvard Grieg Kor og KODE, lage en konsertserie for eldreomsorgen med utgangspunkt i KODEs tre komponisthjem; Troldhaugen, Siljustøl og Lysøen. Vi skal filmatisere fremføringer av komponistenes musikk på stedet de bodde, og integrere faglige perspektiver knyttet til eldreomsorg og kulturarv.

Den ferdige filmen fra komponisthjemmene vil strømmes gratis til alle helseinstitusjoner i Norge via OseanaLIVE, og vi skal arbeide for en videre distribusjon av filmen nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektleder

Anna Helle-Valle

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digital konsertserie for demensomsorgen
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
19.03.2021