Digitale møteplasser for trygge barn

Sluttrapportsammendrag

Arbeidet som ble gjennomført i denne perioden kan i hovedsak knyttes til tre hovedkomponenter;

1) utvikling av digital plattform,

2) gjennomføring av webinar og digitale event og

3) fortløpende informasjons- og mediearbeid.

1. Gjennom utvikling og lansering av ny digital opplæringsplattform for frivillige og partnere, tilpasning av aktiviteter og nye digitale løsninger har Redd Barna vært i stand til å opprettholde og videreutvikle aktiviteter for barn og unge under den pågående koronapandemien. Nye digitale løsninger for oppfølging og kursing av frivillige og samarbeidspartnere har gjort det mulig å opprettholde og tilpasse aktiviteter og tiltak for barn og unge i sårbare situasjoner gjennom koronapandemien. Vår koronarespons har utviklet seg fra akutte tiltak og responser, (som for eksempel aktivitetspakker til barn og familier i våre programmer, alternative digitale seminarer, informasjonsarbeid til utsatte målgrupper knyttet til koronasituasjonen), til langsiktig utvikling av ny digital opplæringsplattform for frivillige og partnere, som i tillegg til kortsiktig støtte bidrar til nye former for frivillighet, støtte og opplæring som også på lang sikt vil bidra til at organisasjonen når ut til enda flere. Deler av dette arbeidet, blant annet utvikling av den digitale plattformen, gikk ut over prosjektperioden for dette prosjektet og vi mottok også støtte fra andre donorer for å kunne gjennomføre arbeidet på en helhetlig og langsiktig måte.

2. Her er eksempler på webinar og digitalt event vi har arrangert i denne perioden:

4. mai inviterte vi til Live stream om Redd Barnas korona-respons på Facebook. Her pratet både Generalsekretær Birgitte Lange, leder for Norgesprogrammet Monica Sydgård, og leder for internasjonal avdeling Nora Ingdal. Live streamen hadde ca 400 seere live, mens den per 17.06 har 6,500 visninger.

Vi har hatt to rapportlanseringer: Ungdoms erfaring med porno på nett, og en barnerettighetsfrokost med lansering av rapport om håndtering av risiko for seksuell utnytting over internett i barnevensinstitusjoner. Totalt har disse, per 17.06, totalt ca 12 000 visninger.

Vi gjennomfører også opplæring av ansatte slik at vi bedre kan fasilitere og gjennomføre gode digitale arrangementer og webinarer for våre frivillige, samarbeidspartnere og andre relevante aktører.

Vi har arrangert digital «tegnedugnad» for barn. Barn fra hele Norge har sendt inn tegninger om hvordan de har det og hva de savner når de må være hjemme, ikke får gå på skolen og ikke får møte venner.

Kunnskapsminister Guri Melby åpnet den digitale «utstillingen» 10. mai. www.tegnedugnad.no

3. Når det gjelder pådriverarbeid i offentligheten for barns rett til informasjon og beskyttelse, så var vi tidlig ute i mediene da koronasituasjonen rammet oss, og snakket om Redd Barnas bekymring for barn og unge som er utrygge hjemme.

Vår medieoversikt viser at vi har nådd ut til 5 millioner nordmenn blant annet gjennom oppslag i Vårt Land, Aftenposten, Tv2, NRK nett, NRK radio og Dagsrevyen. Vi har vært opptatt av at barna skal få tydelig beskjed i barnevennlige kanaler om hvor de kan få hjelp, at barnevernet har kapasitet til å gi omsorg, og at lærere og andre som er bekymret for hjemmesituasjonen til et barn kan gi støtte. I tillegg ba Redd Barna også om at barn og unges alarmtelefon 116111 ble døgnåpen også på dagtid og at den måtte få chat. Vi opplevde at myndighetene lyttet og tok grep for å stille opp for barna.

Eksempler på dette er; – Alarmtelefonen for barn og unge, 116111, har blitt døgnåpen og fikk chat.

Erna Solberg har holdt flere pressekonferanser for barn med NRKSuper og Aftenposten jr , sammen barneministeren og kunnskapsministeren. Det de snakket direkte til barna både om korona og hva man kan gjøre om man ikke har det trygt hjemme. Dette er så positivt og uvanlig at det får dekning i internasjonale medier som Financial Times og på CNN, der Solberg har snakke tom hvor viktig det er å ta barn på alvor, også i denne krevende tiden.

Barnevernsansatte ble definert som personell med kritisk samfunnsfunksjon. Det betyr at de kan stille opp for barna som trenger omsorg (med prioritet til akutte situasjoner).

Kommunene fikk også beskjed om at barnehage og skole kan stille opp med tilbud til barn som har støtte fra barnevernet og evt andre barn som lærere eller barnehager er bekymret for. Men dette har vært praktisert svært ulikt i kommunene, og det er ujevnt I hvilken grad barn I sårbare livssituasjoner har fått skole og barnehagetilbud slik det var tiltenkt.

Et annet element av prosjektet som vi lyktes med, var opptrapping av vårt opplysningsarbeid på egne nettsider og i sosiale medier for å nå mer direkte ut til foreldre, og til barna og lærerne: https://reddbarna.no/nyheter/korona-dette-gjoer-redd-barna

Redd Barna har en egen webside der alle tips og råd i forbindelse med Korona er samlet på en side: https://www.reddbarna.no/korona

Både om hvordan trygge barna på nett som er hjemme: reddbarna.no/5-foreldretips-til-nettbruk-nar-barna-er-hjemme.

Nettbruk-tipsene har også blitt delt som sharecards på Instagram: https://www.instagram.com/p/B-wD2TDJSaA/

Engasjer deg for barn i koronakrisen:www.reddbarna.no/nyheter/engasjer-deg-for-barn-i-koronakrisen

Bidra til barns trygghet I koronakrisen: www.reddbarna.no/nyheter/bidra-til-barns-trygghet-i-koronakrisen

Hvordan snakke med barna om korona (på en rekke språk): reddbarna.no/6-tips-til-hvordan-du-kan-snakke-med-barn-om-korona.

Her finner man en bildeoversikt på de 17 språkene vi har oversatt teksten til: facebook.com/…129427007941/10159785479462942/?type=3&theater

Tips til besteforeldre om hvordan man snakker med barnebarna om koronaviruset i form av sharecards: https://www.instagram.com/p/B-ScNhapyKY/

Foreldretips om hvordan skape en god hjemmeskole reddbarna.no/10-foreldretips-om-hvordan-skape-en-god-hjemmeskole

Og hvor voksne og barn kan få hjelp. Vi ser også at mange offentlige instanser viser til våre hjelpesider: https://reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

Tips til aktiviteter for barna som de kan gjøre alene eller sammen med andre: reddbarna.no/leker-og-spill-barna-kan-gjore-hjemme-og-i-narmilj…

Barna kom også med sine egne tips til hva man kan finne på hjemme i denne filmen: https://www.facebook.com/reddbarna/videos/661847517715913/

I samarbeid med Norges Idrettsforbund har vi utviklet en melding som gikk ut til alle i Idrettsforbundet sine 11.000 idrettslag om hvordan være trygge voksne for barna i denne krevende tiden (da alt var nedstengt). Sammen med en oppfordring om at idrettslagene formidler informasjonen videre til trenere, ledere og foreldre. Vi har også bidratt med innhold til nye nettsider hos Idrettsforbundet som utdyper ytterligere. Altså en «trygg utenfor trening» som supplement til «Trygg på trening med Redd Barna» i denne tiden- hvordan trenere og andre som er i kontakt med barna til daglig nå kan stille opp for barna i denne krevende tiden. idrettsforbundet.no/…ordan-ta-vare-pa-barna-i-koronasituasjonen/


Søknadssammendrag

Hovedmålet er å bidra til livsmestring og normalisering av hverdagen til sårbare grupper barn og unge, og til at voksne rundt barna er trygge omsorgspersoner. Dette vil vi oppnå ved å bidra til opplæring og formidling av informasjon om mestring og sosial deltagelse i en krevende tid.

Redd Barna skal utvikle en digital plattform for å sikre god og trygg informasjon til målgruppen. I prosjektperioden skal vi produsere 5 webinar og 5 event med relevant informasjon både til familier og Redd Barnas frivillige som vanligvis møter barn og familier på krisesenter, asylmottak og nylig bosatte.

Prosjektleder

Veslemøy Ask

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitale møteplasser for trygge barn
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
14.04.2020