Digitale møteplasser for trygge barn

Søknadssammendrag

Hovedmålet er å bidra til livsmestring og normalisering av hverdagen til sårbare grupper barn og unge, og til at voksne rundt barna er trygge omsorgspersoner. Dette vil vi oppnå ved å bidra til opplæring og formidling av informasjon om mestring og sosial deltagelse i en krevende tid.

Redd Barna skal utvikle en digital plattform for å sikre god og trygg informasjon til målgruppen. I prosjektperioden skal vi produsere 5 webinar og 5 event med relevant informasjon både til familier og Redd Barnas frivillige som vanligvis møter barn og familier på krisesenter, asylmottak og nylig bosatte.

Prosjektleder/forsker

Veslemøy Ask

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digitale møteplasser for trygge barn
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
14.04.2020