Eldrebølgen – videreføring

Søknadssammendrag

Drøbak Kystlag bruker fjorden som aktivitets- og opplevelsesarena.

I dette prosjektet viderefører vi et aktiviseringstilbud for eldre gjennom sommer, høst, vinter og vår 2022-2023. Vi legger hovedvekt på sommerturer til Oscarsborg og H-øya med strandhogg, selsafari og havørnsafari. I oktober og november tar vi ukentlige turer med varmedresser i delprosjektet «den siste hummerjakta». Når vårsola blinker igjen, setter vi i gang strålende forsommerturer på fjorden.

Vi bruker spesialtilpassede båter med baugport gjør at også bevegelseshemmede kan «rulle inn – og ut» på båten. Aktiviteten tilpasses årstidene, værforhold og deltakernes behov og ønsker.

Gjennom høst, vinter og vår kjører vi aktivitetskvelder med båtpuss og foredrag. Vindfangerbukta båtforening har donert Drøbak Kystlag en snekke med en unik lokalhistorie. Oppussing, sjøsetting og turer med snekke blir et samlingspunkt. Vi fokusere på høyt kvalitetsnivå samtidig som tilbudet ikke er for krevende for deltakerne.

Eldre i Frogn og tilstøtende kommuner har lidd under en situasjon med redusert besøk og reduserte aktivitetstilbud i og uten for omsorgsboliger, helseinstitusjoner og egne hjem på grunn av pandemien. Det er et oppdemmet behov for å få til aktiviteter og komme seg ut.

Drøbak Kystlag har kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne til å aktivisere både unge og gamle. Med kunnskap om sikkerhet og båtbruk samt erfaring fra tidligere aktiviseringstiltak kan vi gjennomføre smittesikre, trygge turer på fjorden og aktivitetstilbud med et interessant innhold.

I tillegg lærer vi opp av pårørende og nære relasjoner slik at de kan drive aktiviteten videre på egenhånd.

Prosjektleder

Vegard Arnhoff

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Eldrebølgen – videreføring
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
Kr 497.000
Startdato
08.04.2022