En eventyrlig hverdag

Søknadssammendrag

Rælingen Røde Kors har en besøkstjeneste som består av frivillige besøksvenner som besøker og aktiviserer beboerne på sykehjem i Rælingen kommune. Beboerne savner underholdning og aktiviteter som får lys og glede inn i sin hverdag. Derfor vi ønsker å tilby konserter og ulike aktiviteter som kan være med på å spre glede i en ellers ensom hverdag. Vi har gjennom flere år opparbeidet et godt samarbeid med sykehjemmet, som er glade for alle tiltak som bringer liv og glede inn i hverdagene. Vi vil også rette tilbudet mot beboerne i ubemannede omsorgsboliger.

Målsettingen i prosjektet er å gi kulturelle og sosiale opplevelser som avviker fra hverdagen.

Målgruppen er sårbare ensomme eldre, som bor på institusjon og har fått redusert aktivitetsdeltakelse grunnet koronapandemien.

Vi ønsker å tilby tilpasset underholdning ca. én gang pr. måned på Løvenstadtunet sykehjem. Datoer/klokkeslett bestemmes i god tid, i samarbeid med service- og kulturleder for sykehjemmet og de aktuelle underholderne. Underholdningene organiseres totalt 12 ganger i løpet av prosjektperioden. Det vil si at noen tiltak kjøres to ganger.

Tiltak 1: Musikalske innslag/annen underholdning av innlede aktører både på sykehjemmet og de ubemannede omsorgsboligene.

Tiltak 2: Matservering på de ubemannede omsorgsboligene.

Mange av beboerne ønsker å få påfyll av annen karakter enn vanlig besøk. Med støtte fra Dam kan beboerne på sykehjemmene og omsorgsboligene få kulturelle opplevelser. Det er kjent at musikk og artige historier vekker til live gode, gamle minner hos eldre, særlig personer med demens, og at humor og latter styrker immunforsvaret, gir energi, reduserer smerte og demper stress.

Prosjektet avsluttes juni 2023.

Prosjektleder

Ingrid Carlsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
En eventyrlig hverdag
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 120.000
Startdato
08.04.2022