«Er det greit å ha en sugardaddy?»

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Politiet rapporterer om en bekymringsfull økning i antall barn og unge som sender nakenbilder til menn for å tjene penger. Barna blir stadig yngre. Overgrepsmottak melder også om et økende antall saker av barn som selger sex via sosiale medier. Det beskrives som «veldig grove overgrep mot unge ofre utført av unge overgripere», og at det i mange saker dreier seg om «vanlige» barn og unge uten spesielle sårbarhetsfaktorer. De utsatte tar sjelden kontakt med politi og hjelpeinstanser, og hjelpeapparatet savner kunnskap om hvordan tilby best mulig støtte og oppfølging i disse sakene.

Målsetting for prosjektet

Målet er å styrke barn og ungdoms helse, trivsel og sunne seksuelle utvikling gjennom å beskytte dem mot seksuelle krenkelser og overgrep. Et viktig delmål er å utvikle anvendbare råd og veiledning til foreldre slik at de bedre kan følge med på barnas aktivitet på nett.

Målgruppe

Foreldre og omsorgspersoner, fagmiljøer som jobber med skadelig seksuell atferd, samt foreldrestøttende tiltak innen nettvett og mediebruk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet skal samle inn kunnskap om ungdoms drivkraft for å etterspørre og tilby egenprodusert seksuelt innhold via nett. Fire fokusgrupper med ungdom i alderen 16-18 skal rekrutteres for å diskutere kjennskap til forekomst av salg av seksualisert innhold og tjenester via nett. Vi vil også intervjue relevante fagmiljøer som Kripos, Barnehuset, helsesykepleiere, RVTS, Slettmeg.no, Prosenteret, Sex og samfunn mfl. Vi vil i tillegg se på muligheter for å rekruttere deltakere som har konkrete erfaringer med bytte og salg av seksuelt innhold via nett. Dette er en kvalitativ kartlegging som skal munne ut i en rapport som vil gi oppdatert kunnskap til foreldre, fagmiljøer og beslutningstagere om unges kjennskap til og perspektiver på salg av seksualiserte bilder/video og tjenester via nett. Rapporten vil foreslå konkrete råd og tiltak rettet mot foreldre, fagfolk og beslutningstagere. Det er et særlig viktig delmål for prosjektet å utvikle anvendbare råd og veiledning til foreldre slik at de bedre kan følge med på barnas aktivitet på nett og hvem de får meldinger eller penger fra. Funn fra rapporten vil formidles i form av mediearbeid, opplæringsaktiviteter, aktiv promotering til fagmiljøer og en undervisningsfilm.

Fremdriftsplan for prosjektet

8/22: Gå gjennom eksisterende kunnskap og utvikle intervjuguide 9-10/22: Starte rekruttering av informanter og fokusgrupper 10-12/22: Gjennomføre intervjuer 11/22-2/23: Systematisering og analyse av data, utarbeide rapport 2-3/23: Innspill på førsteutkast 4-5/23: Ferdigstille rapport 6/23: Lansering av rapport og undervisningsfilm

Prosjektleder

Silje Berggrav

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
«Er det greit å ha en sugardaddy?»
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Silje Berggrav
Beløp Bevilget
2022: kr 620 000
Startdato
31.08.2022
Sluttdato
01.08.2024
Status
Under gjennomføring