Forebygging av selvmord

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det er mange i vårt samfunn som er bekymret for de høye selvmordstallene og selvskadingen blant ungdom i alderen 15-19 år

Det er mange i vårt samfunn som er bekymret for de høye selvmordstallene og selvskadingen blant ungdom i alderen 15-19 år. I flere år har Kirkens SOS arbeidet med å få informert elever i videregående skoler om hvor hjelp kan være å finne for dem som sliter med livet sitt. Kirkens SOS vil hele døgnet, 365 dager i året, være tilgjengelige enten på telefon eller via Internett. Vi ønsker å møte dem som kontakter oss med forståelse og aksept, vi har tid til å lytte og vi tåler å møte selvmordstanker.

 

Med HJELP-kortene ønsket vi å nå ut til elever i den videregående skole med informasjon om telefonnummeret og Internettadressen til Kirkens SOS. Fylkesutdanningssjefene i Troms og Finnmark ble invitert til et samarbeid om kampanjen. Vi møtte på uventet skepsis fra Fylkesutdanningssjefen i Troms, som var redd for ”smittefaren” ved selvmordstematikken. HJELP-kort kampanjen og temaer knyttet til selvmord og åpenhet fikk i denne forbindelse mye uforutsett oppmerksomhet i TV, radio og aviser våren 2003. Dette har i seg selv vært som en ”HJELP-kort kampanje” å regne. Gjennom media har vi nådd ut og engasjert grupper langt utover den tiltenkte målgruppen. Vi vurderer dette som meget positivt, selv om det forsinket gjennomføringen av den tiltenkte kampanjen.

 

Pr i dag har 10 videregående skoler i Troms Fylke fått tilsendt HJELP-kort til utdeling blant elevene. Til sammen er over 3500 kort sendt ut til skolene. Prosjektet skal videreføres slik at vi når målet med å sende ut HJELP-kort til alle elever i videregående skoler i Troms og Finnmark. Vi anser det som realistisk å ha avsluttet kampanjen i løpet av våren 2004.

 

Ved hjelp av midler fra Helse og Rehabilitering har Kirkens SOS i Nord-Hålogaland lykkes i å bidra til større åpenhet omkring tematikken selvmord blant ungdom, og vi har kommet ut med opplysninger om hvor hjelp er å finne for ungdom som sliter med livet sitt.

Prosjektleder/forsker

Gunhild Svalastog

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Forebygging av selvmord
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2002: kr 18 000
Startdato
01.11.2002
Sluttdato
30.04.2003
Status
Avsluttet