Krisetjenester fra hjemmekontor

For Kirkens SOS var det aldri noe alternativ å stenge sine tjenester. Deres oppdrag er å være tilstede med krisetjenester 24/7, og dette har vært ekstra viktig i perioden vi er inne i nå.

Kirkens SOS har siden 13. mars drevet tjenestene sine fra kvalitetssikrede hjemmekontor. Foto: Christine Rokkedal

Fredag 13. mars stengte Kirkens SOS alle 11 vaktrom i Norge og flyttet Krisetjenestene til kvalitetssikrede hjemmekontor. Målet var å være tilgjengelig med deres krisetjenester med samme tilgjengelighet som vanlig, hele døgnet.

Har lært opp 200 frivillige

– For å få dette til tok alle våre fastansatte flere sekstimers vakter fordelt på hele døgnet i perioden fra 13. mars til 1. april. Vi lærte i tillegg opp en pulje med 80 frivillige til å jobbe fra hjemmekontorer, sier prosjektleder Christine Rokkedal.

Hun forteller at de nå har lært opp tre puljer med i alt 200 frivillige til å jobbe fra hjemmekontorer. For å få dette til raskt, har de betalt lønn til de frivillige, og natt og helgetillegg til sine fast ansatte den første perioden.

– En stor del av jobben har vært å få på plass de tekniske løsningene på 200 forskjellige steder i Norge, forteller Rokkedal.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Økning i henvendelser om selvmord

Den siste måneden har Kirkens SOS besvart 14.000 henvendelser. Det har vært langt flere samtaler som omhandler selvmordstanker. Det er også mange som forteller at de har det vanskelig og det er krevende å være i denne situasjonen som er nå. Flere er bekymret for økonomien sin, og mange beskriver at det er vanskelig å være tett på familie de allerede har en utfordrende relasjon til.

– Jeg har aldri, i min tid i Kirkens SOS, sett rapportert så mange alvorlige samtaler og så mange tilbakemeldinger om at en har snakket med folk på kanten av livet. Og at samtalene faktisk har gjort at folk har holdt seg i denne tiden litt til, forteller fagansvarlig i Kirkens SOS Lene Hopland Bergset.


Sluttrapportsammendrag

Vi vil beskrive prosjektet som meget vellykket, vi fikk over 350 inn på hjemmevakt og dette arbeidet har vært helt avgjørende for å lykkes med en krevende praktisk og teknisk omstilling for å klare å holde aktivitetene oppe.

Vi har 11 regionale sentre som også drifter svartjenester fra 21 ulike lokasjoner. Når vår viktigste «arbeidskraft» er frivillige, og disse har vært utsatt for krevende krav til å ivareta smittevern for seg selv og andre, og samtidig gi full fokus til fortvilte mennesker som kontakter oss, så sier det seg selv at situasjonen har vært krevende.

Den parallelle opplæringen av nye vakter har vært særdeles utfordrende, og terskelen for å melde avbud til vakter har vært lav, da vi også ikke har ønsket vakter inn med de minste symptomer på luftveisinfeksjoner. Prosjektet og tiltaket har vært ukentlig løpende drøftet og evaluert internt for å sikre oss best mulig gjennomføring. «Med 2500 som mottok tiltaket» er anslått samtaler gjennomført med midlene fra DAM.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Vi har siden 13. mars drevet tjenestene våre fra kvalitetssikrede hjemmekontor. Vi har altså holdt åpent hver eneste døgn siden koronatiltakene ble igangsatt. Både ansatte og en gruppe på rundt 200 frivillige har jobbet døgnet rundt for å få til dette.

Målsetning og resultat
Å fortsatt være tilstede 24/7 for dem som trenge en å prate med. I løpet av de siste 20 dagene har vi svart på like mange samtaler som vi vanligvis besvarer, og derfor greid å være tilstede for mange av de som trenger oss nå.

Målgruppe
Målgruppen er kort fortalt alle i det norske samfunnet som sårt trenger en å prate med nå. For mange er det en uvurderlig trygghet å vite at vi fortsatt er her. Antall innkomne anrop har økt fra gjennomsnittlig 550 til 700 per døgn og vi besvarer rundt 400 av disse. Det er mange som forteller at de tar kontakt med oss for første gang. 2100 ut av 8000 samtaler handler om koronasituasjonen. Det er mye angst og uro, samtalene er mer alvorlige og mange opplever ulike former for kriser nå.

Deltakerne og metode
Vi har på plass enda 80 frivillige medarbeidere blant våre 1000 frivillige. De første begynte å ta vakt fredag 3. april. For å få dette til, har vi gjort forpliktende arbeidsavtaler med godtgjørelse i to uker med ca. 3 vakter i uken. Deretter jobber de som frivillige igjen. Målet er at vi, om mulig, skal kunne drifte tjenesten på frivillig basis fra 4. mai. Fra skjærtorsdag frem til 2. påskedag tar alle ansatte og frivillige vakter i løpet av hele døgnet uten å få betalt.
Løsningen er dyr og koster i snitt 500 000 uken. Pengene fra DAM går til å lønne frivillige som tar vakt denne uken.

Prosjektleder

Christine Rokkedal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Fortsatt tilstede med krisetjenestene fra hjemmerkontorer fase 2
Organisasjon
Kirkens SOS i Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
03.04.2020