Fotterapi – brosjyre og webinar

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

5000

Fremdriftsplan

Oppstartsmøte juni 2023, for å legge en detaljert fremdriftsplan. Prosjektleder har ansvaret for å holde fremdriften i gang, og å justere ved behov. På oppstartsmøtet vil rammen for innholdet i brosjyren avklares. Ansvaret for å utarbeide innhold til brosjyren vil fordeles på prosjektgruppens deltakere, med frist juli 2023. Prosjektleder har ansvaret for å sy sammen innholdet, samt sørge for kvalitetssikring internt i prosjektgruppen, samt eksternt. Prosjektleder har også ansvaret for design, i samarbeid med trykkeri. Brosjyren skal være ferdigstilt og sendt til trykk medio-september. Brosjyren lanseres på FTFs årlige konferanse i sept 2023. Parallelt med arbeidet med brosjyre planlegges kampanjen. Prosjektgruppen vil i fellesskap utarbeide "Visste du at.."-setninger på bakgrunn av den informasjonen som formidles i brosjyren. Det skal utarbeides kampanjemateriell, med bistand fra grafisk designer Unn Bjørge. Det skal utarbeides bilder og animasjoner med budskapet inkorporert. Et første utkast på kampanjemateriell vil presenteres for brukergruppen i nov 2023. Kampanjemateriell ferdigstilles jan 2024, og sendes over til Digital Opptur. Digital Opptur klargjør annonser, og lager en kampanjeplan i samråd med prosjektleder som presenteres for prosjektgruppen. Oppstart selve kampanjen settes til feb 24. Under kampanjeperioden vil prosjektgruppen følge opp kampanjen med fokus på temaet i nyhetssaker og i medlemsbladene. I tillegg vil det jobbes aktivt med å skape lokal aktivitet i PEFs lokallag knyttet til kampanjen, f.eks medlemsmøter med foredrag fra fotterapeut. Etter endt kampanjeperiode vil det bli en grundig evaluering i samarbeid med Digital Opptur, som vil bidra med tall på kampanjens rekkevidde, likerklikk, nedlastninger m.v. Dette vil inngå i evaluering.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Fotterapi – brosjyre og webinar
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 155 000, 2024: kr 195 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
31.10.2024
Status
Under gjennomføring