Glede og aktivitet i alle ledd

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Glede og aktivitet i alle ledd” ble gjennomført i perioden 01

Prosjektet ”Glede og aktivitet i alle ledd” ble gjennomført i perioden 01.03.07 – 31.12.09. Gjennom pasientstyrt aktivitet og samarbeid satt i system, skulle mennesker med traumatisk hjerneskade i Trondheim kommune oppleve glede i hverdagen, bli mer aktive og øke sosial deltagelse. Det ble valgt en metode basert på Lifestyle Redesign® for å oppnå dette. Metoden har vært brukt i Norge tidligere, men ikke i forhold til målgruppa i prosjektet.

 

Selv om man ikke kan konkludere på bakgrunn av antallet deltagere viser prosjektet en positiv effekt for deltagerne blant annet i forhold til økt tro på seg selv, økt aktivitetsnivå og mer sosial kontakt. Det viser også at metoden basert på Lifestyle Redesign® kan tilpasses personer med traumatisk hjerneskade, og noen erfaringer og tanker rundt hva som kan ha gitt en positiv effekt for deltagerne.

 

Prosjektet har vært starten på et utstrakt samarbeid, og det vil bli spennende å se hva det fører til i framtida. Prosjektdeltagerne har fortsatt å møtes som gruppe, og vil forhåpentligvis nyte godt av dette samarbeidet.

 

Prosjektleder/forsker

Rune Kalland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Glede og aktivitet i alle ledd
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2007: kr 412 000, 2008: kr 400 000
Startdato
01.03.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet