God oppfølging etter hjerneslag og hjerte- og lungesykdom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Helgeland rehabilitering i Sømna (HRSI) har siden 80-tallet drevet med rehabilitering rettet mot personer som har hatt hjerneslag, og de som har hjerte- og lungesykdom. Vi har etablert en relasjon til LHL Sømna, og vår felles erfaring er at det er et mangelfullt tilbud om ettervern for personer etter endt rehabilitering som omhandler aktiv deltakelse i lokalsamfunnet gjennom for eksempel deltakelse i et lag eller forening, samt fysisk aktivitet og egentrening. Vi ønsker å prøve ut en modell for sterkere samhandling mellom det frivillige og kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Målsetting

Utvikle en modell for strukturert samarbeid mellom den offentlige helsetjenesten og frivilligheten der målgruppen skal motiveres til aktiv deltakelse i fysisk aktivitet og frivillighet i egen kommune etter endt rehabiliteringsopphold ved Helgeland Rehabilitering.

Målgruppe

Personer som har hatt hjerneslag, hjerte-, og lungesykdom og som mottar spesialisert rehabilitering/kommunal rehabilitering ved Helgeland rehabilitering i Sømna

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil prøve ut en modell der pasienter som gjennomgår rehabilitering etter hjerneslag eller som følge av hjerte-, lungesykdom, skal få mulighet til å prøve ut ulike aktiviteter for fysisk trening/aktivitet. Vi vil gi dem en introduksjon til aktiviteter som kan fremme sosial deltakelse på ulike arenaer når de kommer hjem til sin hjemkommune etter endt behandling. Pasienter som er på et 2 – 3 ukers rehabiliteringsopphold på Helgeland rehabilitering (HRIS) skal få delta på LHL Sømna sine aktiviteter, få en innføring i kunst og kulturaktiviteter og få forsøke ulike fysiske aktiviteter ute i skog, mark og sjø. Gjennom å prøve ut dette i trygge rammer sammen med andre med samme helseproblematikk tror vi at det kan fremme mestringsopplevelser og at det kan være en start på videre aktivitet etter endt opphold på rehabilitering og retur til hjemkommune. I modellen vil vi formalisere kontakt med andre lag og foreninger i de 12 samarbeidskommunene til Helgeland rehabilitering slik at vi kan starte en prosess hvor vi motiverer rehabiliteringspasientene til aktiv deltagelse på frivillige arenaer i hjemkommunen allerede før de skrives ut fra HRIS. Vi vil kartlegge resultatet av dette en stund etter at de returnerer til egen kommune.

Fremdriftsplan

Prosjektstart i juli 2022. Kartlegging og planlegging av deltakergrunnlaget vil skje fortløpende frem til okt. 23. Nødvendig utstyr kjøpes inn i juli og aug. 22. Utprøving av modellen, aktiviteter og samhandling med kommuner foregår fra okt. 22 til des. 23. Formidling av prosjektet skjer også gjennom prosjektperioden, ved oppstart, underveis og etter at prosjektet er avsluttet. Evaluering fra sept. til des. 23. Sluttrapportering: des-23

Prosjektleder/forsker

Eline Monsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
God oppfølging etter hjerneslag og hjerte- og lungesykdom
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Helgeland rehabilitering i Sømna
Beløp Bevilget
2022: kr 800 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring