Gruppetrening med digital fysioterapeut på storskjerm

Søknadssammendrag

Regelmessig fysisk aktivitet er en universalmedisin som vil bidra til god helse, egenmestring og livskvalitet i alderdommen. Likevel ser vi at alt for mange eldre lever inaktive liv. Nå i koronapandemien har vi sett at møteplasser er blitt stengt og aktiviteter satt på vent. Sårbare eldre blir pasifiserte og enda mer isolerte. Begrensninger og restriksjoner tvinger oss til å tenke nytt. Vi vil utvikle og ta i bruk et digitalt treningsverktøy som skal gjøre det enkelt å arrangere gruppetrening for eldre. Fysioterapeut på storskjerm skal bevege hele Norge.

Treningsfilmene utvikles av fysioterapeut, filmfotograf og musiker og er spesielt tilpasset de med nedsatt balanse og redusert funksjon. Treningsverktøyet vil gjøre det lett å innføre en daglig dose fysisk aktivitet på kommunens mange dagsenter, aktivitetssenter eller andre naturlige samlingspunkt der eldre treffes. Trening og aktivitet skaper godt samhold, god stemning og bidrar til god helse. Vi vil samarbeide med frivillige for å skape møteplasser som ivaretar smittevern og setter aktivitet i fokus.

Plan:

  1. Utvikling og tilpasning av digitalt treningsverktøy (juni – august 2021)
  2. Utprøving, evaluering og tilpasning (september-oktober 2021)
  3. Opplæring frivillige, webinar, igangsetting stor skala (oktober 2021 – mai 2022)
  4. Sluttevaluering og videreføring (juni 2021)

Prosjektet vil skape motivasjon hos de som jobber med de eldre, både ansatte og frivillige. Økt kunnskap og kompetanse i kombinasjon med et brukervennlig digitalt treningsverktøy gjør det lett å legge til rette for – og å velge fysisk aktivitet. Prosjektet vil bidra til økt fokus på fysisk aktivitet hos en aldrende befolkning. Det finnes nesten ingen trening på nett som er tilpasset og utviklet utelukkende for eldre. Det skal vi gjøre noe med. Vi skal gjøre det lett for eldre å være aktive. Gruppetrening vil hjelpe eldre å holde seg i form og beholde funksjonen.

Prosjektleder/forsker

Ragna Sigmo Skipstad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Gruppetrening med digital fysioterapeut på storskjerm
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
13.04.2021