Habilitering av hjertebarn

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Prosjektet hadde som mål å vise behovet for en kontaktsykepleier for hjertesyke barn og deres familier. Det hadde tidligere vært gjennomført et prosjekt som viste at det var behov for tverrfaglig teamvurdering av en del av hjertebarna.

 

Bakgrunnen for dette prosjektet var at det ikke var et godt system for å fange opp hvilke av hjertebarna og familiene det var som hadde problemer. Dette fordi de traff mange forskjellige sykepleiere hver gang de var til kontroll, og de tok bare EKG, vekt, høyde, blodtrykk og puls. Jeg mente derfor at det ville være avgjørende for hva slags tilbud og oppfølging barna og familiene fikk, at det var en kontaktsykepleier for hjertesyke barn som hadde samtale m/ barn og familie når de var til kontroll.

 

Prosjektet ble gjennomført over to år hvor jeg hadde 20% stilling som kontaktsykepleier for hjertesyke barn. Jeg hadde samtale med barn og foreldre når de skulle til kontroll. De som trengte videre oppfølging fikk det i form av at de ble henvist til rette instanser, skolebesøk og møter for å danne ansvarsgrupper ute i kommunen. Noen av barna fikk også tilbud om vurdering av fysioterapeut for å se om de trengte videre henvisning til et fullt tverrfaglig team tilbud i samarbeid med HABU. Det var 25 barn m/ foreldre jeg hadde kontakt med. Av disse ble to henvist til ernæringsfysiolog, tre ble henvist til PPT og det ble dannet ansvarsgrupper. En av disse ble også henvist BUP. Det som er veldig tydelig for meg er at før foreldrene åpner seg og forteller om problemer de har hjemme eller barnet har på skolen, må de ha truffet sykepleieren tidligere. Dette igjen bekrefter bare at for å få til en god habilitering må man ha en kontaktsykepleier som man treffer flere ganger, og som en kan få tillit til.

 

Foreløpig er det ingen konkrete ting som har skjedd ifht. å få en kontaktsykepleier stilling fast ansatt på poliklinikken. Det vil fremover bli jobbet aktivt for å få dette til. I strategiplanen for 2006-2009 til barnesenteret på Sørlandet Sykehus er Habilitering av kronisk syke barn et satsningsområde. Det gir jo håp om at det skal være mulig å få til noe bra i framtiden for hjertesyke barn og deres familier.

Prosjektleder/forsker

May-Britt Flood Engebretsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Habilitering av hjertebarn
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Org.ledd
Sørlandet sykehus HF Kristiansand, Barneposten
Beløp Bevilget
2004: kr 76 000, 2005: kr 76 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
15.03.2006
Status
Avsluttet