Har du kols uten å vite det?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kols er den sykdommen som øker raskest i verden, og WHO rangerer tilstanden som verdens fjerde ledende dødsårsak. Beregninger viser at innen 2020 vil kols være den tredje viktigste dødsårsaken internasjonalt. Mellom 250.000 og 350.000 personer anslås å ha kols i Norge, men om lag 50-75% av disse er ikke klar over det selv. LHL planlegger derfor å gjennomføre en landsdekkende digital kolskampanje fordi vi ønsker å nå fram til de som kan ha kols men som ikke har fått stilt en diagnose og motivere dem til å gå til legen for å ta en spirometritest (en pustetest).

Målsetting

Gjennomføre en kolskampanje 1 – 18 nov.-17 med mål om å skape oppmerksomhet om sykdommen kols og slik nå fram til de som har kols uten å vite det. Hensikten er at de det gjelder skal oppsøke lege for å få tatt en spirometri slik at det kan settes inn tidlig behandling og sykdomsutviklingen bremses.

Målgruppe

Personer som er eldre enn 35 år, røykere, men også de som jobber/har hatt jobber der man er særlig er utsatt for yrkesrelatert kols og som har luftveisplager

Antall personer i målgruppen

175000

Beskrivelse av gjennomføring

I kampanjeperioden vil vi kjøpe annonseplass på facebook, skape medieoppslag og spre informasjon gjennom LHLs egne kanaler (hjemmesiden lhl.no, elektronisk nyhetsbrev, LHLs facebook-side og medlemsbladet Det nytter). Vi vil også gå i dialog med aktuelle arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Vi tenker her på bransjer der ansatte er særlig utsatt for yrkesrelatert kols samt kontakte andre institusjoner og miljøer med oppfordring om å spre kampanjebudskapet. I tillegg vil LHL arbeide for god spredning gjennom å få støttespillere til å dele kampanjen, noe LHL har god erfaring med fra tidligere. Vi vil gjennomføre en omnibus med fokus kolstesten som vil gi oss grunnlag for medieutspill i kampanjeperioden. I tillegg vil vi benytte personlige historier om (1) har fått tidlig påvisning av kols og som lever godt med diagnosen og/eller (2) har fått endret livsstil hvor riktig medisinbruk gjør det mulig å trene mer. Vi planlegger også et politisk utspill relatert til rehabiliteringstilbud lokalt. Landesiden for «kolskampanjen» på lhl.no vil bestå av kolstest, inhalasjonsveiledning for riktig medisinbruk og fakta om kols, mulighet til å melde seg på vårt nyhetsbrev og melde seg inn i LHL.

Fremdriftsplan

August – oktober: Kjøpe annonseplass. Dialog med samarbeidspartnere. Informere om kampanjen. November: Gjennomføre omnibuss. Skape medieoppslag. Desember: Evaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Har du kols uten å vite det.pdf

Prosjektleder/forsker

Georg Andreas Huus

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Har du kols uten å vite det?
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2017: kr 200 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
31.01.2018
Status
Avsluttet