Informasjon i videregående skoler

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målet med prosjektet var å gjøre unge helsefagsstudenter fortrolige med pasientorganisasjonens rolle som supplement til offent

Målet med prosjektet var å gjøre unge helsefagsstudenter fortrolige med pasientorganisasjonens rolle som supplement til offentlig helsetjeneste, gjøre LHLs organisasjonsform kjent som et mulig tilbud for hjerte­ og lungesyke i hele landet, og informere om risikofaktorer i forbindelse med hjerte-­ og lungesykdom.

 

I alt fikk 11 videregående skoler besøk i regionen. Gruppene som ble undervist bestod av elever på grunnkurs helse-­ og sosialfag, hjelpepleierelever, på kurs I og II, elever på omsorgsfag, fotterapeuter, hudpleiere og elever i voksenopplæringen. På tre av skolene deltok det en representant fra medlemmene i LHL, som fortalte om egne opplevelser med det å få en alvorlig hjertesykdom. Reaksjonene og tilbakemeldingene etterpå var gjennomgående positive.

 

Et prosjekt som dette gir oss muligheten til å gjøre LHL kjent blant en viktige målgruppe, fremtidens helsearbeidere. Mange av dem vil møte våre pasientgrupper etter endt utdanning. Da er det positivt at de kjenner til arbeidet LHL gjør for hjert­e- og lungesyke, og at de kan formidle denne kunnskapen videre til de som trenger den. Ved å henvende oss til den videregående skolen når vi mange med informasjon på kort tid.

 

På sikt kan kanskje dette prosjektet danne mal for informasjons­- og opplysningsarbeid til fremtidens helsearbeidere innen LHL.

Prosjektleder/forsker

Gunnar Størseth

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Informasjon i videregående skoler
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
1999: kr 31 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
30.06.1999
Status
Avsluttet