“Kort og godt om Tourettes syndrom”- psykoedukativt opplæringsprogram.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

25

Fremdriftsplan

Prosjektet er tenkt gjennomført i 2023, med implementeringsarbeid og evaluering over i 2024. Innsiktsarbeid: Her vil kartlegge hva som finnes av eksisterende materiell og hva behovet er. Dette er nødvendig for å sikre en felles forståelse for veien videre, som igjen er en viktig forutsetning for et godt samarbeid. Utvikling av tiltaket: Ettersom vi tidligere har utarbeida materialet Kort og godt om ADHD, som får svært gode tilbakemeldinger, vil det være naturlig å bygge opp også Kort og godt om Tourettes syndrom på en lignende måte. I en ren digital form må det selvsagt ha et annet uttrykk og andre løsninger for det pedagogiske og praktiske. Å utarbeide en slik digital ressurs er nybrottsarbeid. Det har ikke tidligere vært utvikla tilsvarende psykoedukasjonsmateriale, som er heldigitalt og åpent tilgjengelig for behandlere i spesialisthelsetjenesten. Det finnes ulike metodebøker og psykoedukasjonskurs med tilhørende materiell, men ikke noe av dette er i rent digitalt format. I denne fasen vil både det faglige og det pedagogiske være viktig. Her vil både utvikling av innhold, vurdering av teknisk løsning og utforming/ design være viktig. Pilotering: Det er viktig å få prøvd ut ressursen, og her tenker vi en pilotering med fagpersoner og brukere/pasienter. Tilbakemelding vil gis i en fokusgruppe eller via spørreskjema. Lansering: Lansering vil være i form av webinar og informasjon i ulike kanaler. Det er viktig å få fram at resursen er gratis, lett tilgjengelig, lett å bruke og godt faglig forankret. Implementering: Etter lansering vil implementering og informasjon om materialet være en pågående prosess. Evaluering og oppdatering: Resursen vil bli jevnlig evaluert og fulgt opp med oppdateringer. Rapportering: Rapport på arbeidet skrives etter lansering.

Prosjektleder/forsker

Hege Ramsøy-Halle

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
“Kort og godt om Tourettes syndrom”- psykoedukativt opplæringsprogram.
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2023: kr 300 000, 2024: kr 100 000
Startdato
05.06.2023
Sluttdato
29.02.2024
Status
Under gjennomføring