Kunnskapsbanken Allergiviten på nett

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Allergiviten er en nettbasert kunnskapsbank med artikler og informasjon som redaktør og professor Kjell Aas har samlet gjennom et langt yrkesliv innen klinisk medisin, forskning og rådgivningsvirksomhet om astma, allergi og overfølsomhetssykdommer. Kunnskapsbanken inneholder over 14000 artikler. Kunnskapsbanken ligger på en gammel og utdatert teknisk plattform der man nå kan stå i fare for at innhold kan gå tapt. Sidene er også lite brukervennlige. I desember 2012 la redaktøren ned arbeidet med oppdatering av sidene.

2. Målsetting
Sikre at en verdifull kunnskapsbank kan leve videre for ettertiden gjennom å gjøre den tilgjengelig og brukervennlig for dagens og fremtidens brukere.

3. Målgruppe
Helsepersonell og mennesker med astma, allergi, eksem og overfølsomhetssykdommer og andre som søker solid faglig kunnskap om forebygging, årsakssammenheng og behandlingsmuligheter som angår disse sykdommene.

4. Beskrivelse
Prosjektet er toårig der en del vil bestå av teknisk oppgradering til ny nettplattform. Hovedkriterier er brukervennlighet med egen søkefunksjon. Videre er det nødvendig med manuell rydding av innhold som å fjerne døde lenker eller innhold som er utdatert. Enkeltartikler må også gjennomgås for mulig oppdatering av innhold. Dette arbeidet vil kreve innleid hjelp fra fagekspertise. Siste del vil bestå i manuell overflytting av innhold til under ny struktur i ny plattform.

5. Betydning
Sidene har jevnlig vært benyttet som oppslagsverk for rådgivertjenesten i Norges Astma- og Allergiforbund og fagfolk for øvrig. Dette fordi innholdet går i dybden og er mer omfattende enn andre nettbaserte kunnskapssider om astma. allergi og overfølsomhetssykdommer, spesielt i forhold til solid kildehenvisning. Sidene er også mye benyttet av brukere samt medlemmer i Astma- og Allergiforbundet. Nettstedet inneholder en egen seksjon med spørsmål fra brukere og med svært grundige svar fra tidligere redaktør. Disse er nå vanskelig tilgjengelige og vil med en omlegging kunne nå langt flere.

6. Framdriftsplan
Prosjektgruppen nedsettes januar 2014 og tilbud på ny teknisk løsning innhentes. Prosjektgruppen starter samtidig arbeid med å leie inn fagekspertise for gjennomgang av innholdet i Allergiviten. Dette arbeidet er tidkrevende og vil pågå kontinuerlig. Ny teknisk løsning skal være på plass i løpet av 2014. I 2015 starter overflytting av 1400 dokumenter – ett for ett, parallelt med pågående oppdateringer. Arbeidet ferdigstilles i løpet

av oktober – november 2015. Kunnskapsbanken lanseres og markedsføres gjennom NAAFs mange kanaler desember 2015.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Kunnskapsbanken_Allergiviten.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Brun

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Kunnskapsbanken Allergiviten på nett
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2014: kr 489 000, 2015: kr 312 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet