Mat og medisiner i barnehager

I samarbeid med

Søknadssammendrag

MAT OG MEDISINER I BARNEHAGER
Kvalitetssikringskurs i forhold til oppbevaring og bruk av mat og medisiner i barnehager.

1. Bakgrunn for prosjektet
En god del førskolebarn har astma, eksem og ulik allergier. 5 – 8% av norske barn har matoverfølsomhet, ca 15% av barna har atopisk eksem, og 20% av barn i Norge utvikler astma før de fyller 10 år. Astma, allergi og eksem er atopiske sykdommer, og det er ikke uvanlig at et barn har både astma, allergi og eksem.

For barn med matallergi er det nødvendig at de får mat de tåler når de er i barnehagen. Det er viktig at de ansatte vet hva maten de serverer inneholder, og det er også et mål for NAAF at det serveres det samme til alle i størst mulig grad. Dette for å unngå fokus på matallergien og det er lettere å unngå feil.

En del barn med matallergi kan få veldig alvorlige reaksjoner dersom de spiser noe de ikke tåler. For eksempel kan en liten pølsebit som inneholder melk være nok til å utløse en anafylaktisk reaksjon (allergisk sjokk). Barn med den type reaksjoner har Epi-pen (sprøyte med adrenalin) liggende i barnehagen. En anafylaktisk reaksjon kommer veldig fort, og det er da helt nødvendig at alle ansatte i barnehagen vet hvor Epi-pennen er og hvordan den skal brukes.

Barn med eksem trenger ekstra tilsyn i form av håndvask og smøring med fuktighetskremer. Barn med astma trenger gjerne medisin før fysisk aktivitet og når de blir tette. Da er det viktig at de ansatte i barnehagen har et system som sikrer at barnet får medisin når det er behov for det.

En skulle tro at slike rutiner er i orden i alle barnehager, men slik er det dessverre ikke. NAAF Region Midt får henvendelser fra barnehageansatte som er usikre i forhold til mat og medisiner. I tillegg får vi henvendelser fra foreldre som synes det fungerer dårlig i barnehagen. Vi har mange eksempler på barn med matallergi som får noe helt annet enn de andre barna ved måltider, vi har utallige eksempler på barn som blir syke fordi de har fått mat de ikke tåler, og vi har eksempler på at ansatte i barnehagen ikke vet at barnet bruker medisiner og ikke vet hvor den er. Dette er ikke bare uholdbart, men til og med livstruende i enkelte situasjoner.

Med bakgrunn i dette ønsker vi å holde et kurs for ansatte i barnehager, der vi tar for oss merking og oppbevaring av mat, samt oppbevaring og bruk av medisiner.

2. Målsetting
Sikre kvalitet i forhold til oppbevaring og bruk av mat og medisiner i barnehager.

3. Målgruppen for prosjektet
barn med astma, allergi og eksem.
Gjennomføring
Vi ønsker å holde et dagskurs i hvert fylke i NAAF Region Midt (Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal). For å sikre den faglige biten, ønsker vi å ha med Svein Magnus Gjønvik fra Matskolen/Matakademiet til å forelese om merking og oppbevaring av mat. Gjønvik har lang erfaring med mat for personer med matoverfølsomhet, og han har også erfaring med å holde kurs for barnehageansatte. Når det gjelder medisiner, så ønsker vi å ha med en farmasøyt som kan fortelle hvordan ulike medisiner skal oppbevares og brukes. For eksempel er det mange barnehager som lurer på hvordan de gjør det med astmamedisin som skal være med på turer når det er minusgrader.

Vi lager en enkel og lettfattelig oversikt over de punktene som er viktig i forhold til mat og medisiner i barnehager.

Kursets innhold
• Matallergi og intoleranse – hva det er, symptomer
• Merking av mat
• Oppbevaring og holdbarhet
• Oppbevaring av medisiner, inne og ute
• Bruk av astmamedisin og Epi-pen

5. Prosjektets betydning
Dette prosjektet vil ha stor betydning for førskolebarn som har astma, allergi og eksem. Det vil også ha betydning for ansatte i barnehager, som vil få økt kunnskap og føle seg tryggere i forhold til mat og medisiner. Konseptet kan enkelt overføres til andre regioner.

6. Framdriftsplan
Januar Oppstartmøte i prosjektgruppa
Februar Kursets innhold lages og gjennomgås av fagpersoner

Lage materiell til kurset
Mars – Juni Planlegge og gjennomføre 1 kurs
Mai

Planlegge 2 kurs for høsten
Sept – nov

Gjennomføre 2 kurs
Desember Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0244.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag
En god del førskolebarn har astma, eksem og ulike allergier. 5 – 8% av norske barn har matoverfølsomhet, ca 15% av barna har atopisk eksem, og 20% av barn i Norge utvikler astma før de fyller 10 år. Astma, allergi og eksem er atopiske sykdommer, og det er ikke uvanlig at et barn har både astma, allergi og eksem. For å sikre at disse barna har en trygg hverdag i barnehagen, er det nødvendig at de ansatte har kunnskap om matallergi og tilberedning av mat uten egg, melk, hvetemel. Videre er det veldig viktig at de ansatte har god kjennskap til hvilke medisiner barna bruker, og hvordan og når de skal gis. Barnehagen må ha gode rutiner på dette.
Henvendelser fra foreldre tyder på at ikke alle barnehager har alt i orden i forhold til mat og medisiner, og med bakgrunn i dette ønsket vi å holde et kurs for ansatte i barnehager, der tema skulle være merking og oppbevaring av mat, samt oppbevaring og bruk av medisiner.
Målet med prosjektet var å sikre kvalitet i forhold til oppbevaring og bruk av mat og medisiner i barnehager.
I samarbeid med kokk Svein Magnus Gjønvik og farmasøyt Elin Høien Bergene har vi gjennomført 3 heldagskurs i vår region. Kursene har vært en kombinasjon av forelesninger og praktiske eksempler, der blant annet deltakerne fikk prøve epi-pen (demopenn uten medisin).

Deltakerne fylte ut et evalueringsskjema på slutten av kursdagen, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Dette kurset var tydeligvis noe deltakerne hadde behov for, og vi fikk høre at det hadde vært veldig lærerikt.

Prosjektet var en suksess, og vi håper at vi får mulighet til å gjennomføre tilsvarende kurs på nytt. Vi kommer derfor til å se på muligheter for å finansiere flere kurs.

Prosjektleder/forsker

Gina Evelyn Strøm

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Mat og medisiner i barnehager
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 117 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet